ADMA

Načrtujte, dosegajte, presegajte!

Poznate koga, ki se veseli načrtovanja? Malo verjetno. Večina ljudi ima precejšen odpor do zadnjega kvartala leta, ko podjetja in organizacije pristopijo k letnemu načrtu. Letni načrt ni edina priložnost, ko se dogaja načrtovanje. Načrtuje se tudi izvedba večjih, kompleksnih projektov. Načrtovanje je sestavni del uspešnega, učinkovitega poslovanja in tudi uspešnega zasebnega življenja. Z načrtovanjem in načrti imamo pogosto različne težave …