Odnosi

Načrtovanje kariere v globalnem ekonomskem gledališču

Načrtovanje kariere je v času, ko nam služba do konca življenja ni več zagotovljena, postalo izjemno pomembno. Vrednota biti zaposlen namreč izgublja pomen spričo vse večje negotovosti delovnih mest. Nova vrednota je biti zaposljiv, torej biti zanimiv in konkurenčen na trgu delovne sile, za kar pa je odgovoren predvsem posameznik sam.