Kariera

Mreženje: kako bomo v prihodnosti gradili podporni sistem v stroki

Kako dobro vam gre mreženje? Podporno okolje je varnostna mreža v našem osebnem in profesionalnem življenju. Daje nam občutek pripadnosti, nas ceni in opogumlja. Sestavljajo ga posamezniki, ki nam nudijo čustveno, profesionalno in socialno podporo. Graditi, vzdrževati in negovati ga moramo ves čas. Z mreženjem, vključevanjem v različne skupnosti in programe. Predvsem pa z zavedanjem, da je dober podporni sistem vedno vzajemen, v katerem podporo sprejemamo in nudimo.

Foto: Depositphotos

Podporno okolje je pomembno v vsakem življenjskem obdobju. V otroštvu naj bi nas spodbujalo k učenju, raziskovanju in ustvarjalnosti. Nam nudilo varen dom, dostop do izobraževanja, vključevanja v različne dejavnosti, prepoznavalo naše talente in potenciale in nam omogočalo in nas spodbujalo, da jih neomejeno razvijamo. V turbulentnem obdobju odraščanja, ko se srečujemo z intenzivnimi čustvenimi in fizičnimi spremembami, vzpostavljanjem odnosov na različnih ravneh, učnimi in študijskimi obveznostmi, iskanjem lastnega poslanstva in odločanjem o tem, na katerem področju želimo delovati, je nepogrešljiva podpora staršev, učiteljev, profesorjev, mentorjev in vrstnikov. V odrasli dobi v ospredje stopajo drugi podporni sistemi, kot so delovna okolja in različne skupnosti, v katere se vključujemo in s podporo katerih uresničujemo svoje profesionalne in osebne cilje. Od tega, kako močan podporni sistem si bomo izgradili v vseh teh obdobjih, je odvisna tudi kakovost našega življenja v pozni odraslosti. Oziroma ali bodo zlata leta, ki sledijo, zares zlata.

Imeti podporni sistem pomeni biti obkrožen z ljudmi, ki enako močno verjamejo v naše sanje kot mi sami, ki iskreno podpirajo našo rast in uživajo v naših uspehih.

Kako graditi lasten podporni sistem?

Prvi korak je zavedanje, da lahko skozi življenje uspešno krmarimo le ob podpori drugih. Marsikaj lahko dosežemo sami, vendar nam to običajno vzame več časa, pogosto delamo tudi nepotrebne napake. Nekateri tako ravnajo zaradi pretirane samozavesti ali ega, zaradi prepričanja, da sami vedo največ ali pa si preprosto nočejo priznati, da potrebujejo pomoč. Morda ne želijo deliti svojih uspehov ali nimajo zaupanja v druge ljudi in verjamejo, da se bodo ti samo okoristili z njihovimi idejami in znanjem. Predvsem v zvezi s slednjim nam lahko pomaga pristop, po katerem v vseh ljudeh in okoliščinah vidimo svoje zaveznike, med katerimi lahko najdemo posameznike, ki bodo podpirali naš osebni in profesionalni razvoj, nam pomagali odkrivati slepe pege, premagovati izzive in nas podpirali v karieri in življenju nasploh.1)

Drugi korak je priprava na izgradnjo podpornega sistema oziroma vzpostavljanje odnosov. Da bomo sposobni prevzeti pobudo in da bodo nagovorjeni posamezniki našo pobudo sprejeli. Pri tem nam je v pomoč miselnost, da ne vemo vsega in da se od vsakogar lahko nekaj naučimo. Znati moramo poslušati. Ne samo zato, ker imajo tudi posamezniki, ki jih bomo privabili v naš podporni sistem svoje izzive, temveč zato, ker je umetnost poslušanja najlažja pot do povezovanja z drugimi. Kot pozorni poslušalci bomo morda zaznali, da konkretni osebi sami ne moremo nuditi pričakovane podpore, jo pa lahko usmerimo na tiste v svojem podpornem sistemu ali izven njega, ki te interese lahko zadovoljijo. Na ta način bomo s to osebo tudi sami ustvarili močan odnos. Znati moramo predstaviti sebe, svoje vrline in veščine in to, kar prinašamo v odnos. Naj bo naša osebna predstavitev vsaj tako izpiljena, kot je naš profil na LinkedInu. 2) Upoštevajmo raznolikost posameznikov pri načinu komunikacije in izbiri tem za pogovor. Ne sprašujmo jih, kaj delajo. Raje jih vprašajmo, na katerem področju ustvarjajo, kaj je njihova strast. Pokažimo iskreno zanimanje za to, s čimer se ukvarjajo, in spremljajmo njihove dosežke, da se bodo v naši družbi počutili dobro in bodo tudi sami želeli vzpostaviti odnos z nami. Bodimo empatični, sposobni razumeti, kaj doživlja naš sogovornik in se v dani situaciji povezati z njim na način, ki mu bo ustrezal.

Sprejemanje in nudenje podpore je osnovna človekova potreba. Pogosto je od nje odvisno ali bomo klonili pod pritiski in izzivi ali nadaljevali po izbrani poti.

Tretji korak je mreženje oziroma vzpostavljanje pristnih in iskrenih odnosov, po načelu dam-daš in ne daj-dam. Zaupajmo vase in ne oklevajmo pri navezovanju stikov. Pri tem imejmo pred očmi, da mreženje ni golo druženje, ampak je namenjeno temu, da nekaj konkretnega dosežemo. Česar pa ne smemo enačiti s sklepanjem poslov, s prodajnimi »pitchi«, z iskanjem zaposlitve. Naš cilj je navezati koristne stike, ki bodo prerasli v dolgotrajen odnos. Ker smo mi tisti, ki ga želimo vzpostaviti, moramo biti pripravljeni na to, da bomo vanj nekaj prinesli, brez pričakovanja takojšnje povratne koristi. Zavedajmo se svoje edinstvenosti in izjemnosti ter se potrudimo, da bomo to videli tudi v drugih. Ne pozabimo, da mi sami odločamo o tem, koga želimo imeti v svojem podpornem sistemu. Lahko so to posamezniki, ki nas navdihujejo s svojo načelnostjo, energijo in strastjo, s svojo modrostjo, življenjskimi vodili in vrednotami, ki so na nek način naši vzorniki. To so tudi posamezniki, ob katerih se kljub njihovemu znanju in položaju ne počutimo manj vredni, ki so odprti in dostopni, ki so z nami pripravljeni voditi enakovreden dialog, s katerimi lahko odkrito delimo svoje poglede, čeprav se z njimi ne strinjajo vedno. Ki nas vabijo, da na stvari pogledamo drugače, nas povlečejo iz cone udobja in spodbudijo k dvigu lastnih pričakovanj. Ki v nas vidijo dobro, krepijo zaupanje v lastne sposobnosti, nas poslušajo in spodbujajo, da vztrajamo pri izbrani poti. Vsi ti posamezniki bodo v našem življenju imeli različne vloge. Lahko bodo naši mentorji in coachi, s katerimi bomo v zaupnem in spoštljivem odnosu delili svoje sanje, pričakovanja, cilje, strahove, negotovost, zdrse in napake, in ki nas bodo spremljali in usmerjali  na izbrani poti. Drugi nam bodo s svojim ekspertnim znanjem pomagali na področjih, ki jih sami ne obvladujemo, tretji nam bodo odpirali vrata do novih kariernih priložnosti. Nekateri bodo skrbeli za naše dobro počutje, nas polnili s svojo energijo. Vsi skupaj pa bodo tvorili naše neprecenljivo podporno okolje.

Četrti korak je vzdrževanje in negovanje podpornega sistema oziroma socialne mreže, kije enako pomembno, kot njegova izgradnja. Zato se moramo že ob prvem stiku postaviti v vlogo kmetovalca in ne lovca. Prav tako je pomembno, da čim prej po navezavi prvega stika izvedemo t. i. »follow up«. Da ne ostanemo samo pri izmenjavi vizitk ali povezavi na LinkedInu, temveč se osebi pisno zahvalimo za njen čas, dodamo kratek povzetek, s katerim jo na nevsiljiv način spomnimo na to, kaj lahko od nas pričakuje, in zaključimo s povabilom na naslednje srečanje. Ob tem izpolnimo vse morebitne zaveze, ki smo jih prevzeli ob prvem snidenju. Za ohranjanje odnosov s posamezniki, ki smo jih privabili v svoj podporni sistem, pa največ naredimo s tem, da: