Odnosi

Mlade mame – pomembna dodana vrednost organizaciji

Življenjske spremembe zahtevajo prilagoditev, kar velja tudi za matere, ki se s porodniškega dopusta vračajo na delovno mesto. Če jim delodajalci nudijo zadostno podporo, v zameno pridobijo oziroma obdržijo zaposlene, ki jih je poporodno obdobje obdarilo s kompetencami, uporabnimi tudi na delovnem mestu.

Foto: Fotolia

V Sloveniji delovno silo sestavlja približno 45 odstotkov žensk. Delež mater je med zaposlenimi ženskami večji od slovenskega povprečja, kar kaže na to, da je zaposlenost pomemben generator rodnosti. Vendar pa si naša družba na eni strani želi višjo rodnost, na drugi strani nemalokrat prihaja do pritiskov delodajalcev na noseče ženske, kar lahko med drugim vodi v to, da nekatere z odločitvijo za nosečnost odlašajo več let. Zadnji podatki kažejo, da je povprečna starost mame, ki rodi prvega otroka, 29 let. To je starost, pri kateri bi pričakovali, da je vsaj prva zaposlitev že lep čas v polnem teku. Naša raziskava kaže, da se dobra polovica mladih mater prav nič ne veseli vračanja na delovno mesto, saj vrnitev doživljajo kot težavno. To pa ne velja za mlade matere, ki jim delovno okolje očitno nudi prijeten povratek in se veselijo nadaljevanja z delom.

Da bi povečali delež mladih mater, ki se brez težav vrne v službo po porodniškem dopustu, želimo delodajalcem ponuditi nekaj predlogov, podkrepljenih z ugotovitvami naših in tujih raziskav. Slednje dosledno kažejo, da so mlade matere bolj zadovoljne, če se zaposlijo in združujejo poklicno življenje z družinskim, vendar le pod pogojem zadovoljstva na delovnem mestu. V nasprotnem primeru obstaja tveganje za nastanek psihičnih težav, kot sta depresija in anksioznost. Na delovnem mestu pa si seveda želimo zadovoljne, motivirane in produktivne ljudi. Zato se je potrebno potruditi za najboljšo možno podporo vsem zaposlenim, kar vključuje tudi mlade matere, ki se na delovno mesto vračajo po porodniškem dopustu.

Pester nabor kompetenc, ki jih ženska pridobi z materinstvom, dokazuje, da porodniški dopust ni le nepotreben problem in neprijetnost za organizacijo. Zato je pomembno, da kot družba prevrednotimo pogled na mlade mamice kot zaposlene ženske.

Kaj lahko stori vodja?

Ob vrnitvi na delovno mesto se spremenijo ustaljene navade, kar je vsekakor svojevrsten stres. Zato novopečene matere potrebujejo dovolj časa, da se navadijo novih rutin, delovnih zadolžitev in usklajevanja z družinskim življenjem. Proces vračanja v delovno okolje olajšajo priložnosti mam, da se ponovno povežejo s sodelavci in oblikujejo dobre odnose, kar spodbuja občutek pripadnosti organizaciji in motiviranost za opravljanje dela. Če bo prehod manj stresen, obstaja večja verjetnost, da bo zaposlena bolj motivirana za delo, bolj produktivna in zadovoljna z delom, kar lahko pomeni tudi manj odsotnosti. V procesu vračanja in privajanja na delovno mesto lahko vodje pomagajo na več načinov.

Kdo lahko koristi prilagodljiv delovni čas? Prilagodljiv delovni čas se nanaša na dogovor, ki določa kje, kdaj in koliko časa mora zaposleni opravljati delovne obveznosti. Dogovor je lahko sklenjen za krajše ali daljše časovno obdobje. Lahko je sklenjen direktno med zaposlenim in vodjo (neuraden) ali pa je v obliki formalne pogodbe.