Odnosi

Mislimo digitalno, delujmo človeško!

Hitrost sodobnega poslovanja narekuje, da se odzivamo hitro in da smo ves čas na voljo. A tehnologija, ki jo uporabljamo, bi nam morala po mnenju Aleša Špetiča, glasnika digitalnih tehnologij Republike Slovenije, pomagati biti boljši in ne usmerjati našega dela. Zato je pomembno, da ob uporabi digitalnih orodij delujemo – človeško.

Foto: Fotolia

Premik od papirnega poslovanja k digitalnemu je v zadnjih letih zelo očiten in hiter. Kot poudarja Aleš Špetič, je glavna prednost digitalnega poslovanja ta, da odpravlja razdalje. Če je bilo treba v preteklosti informacije na papirju fizično prenašati z enega konca sveta na drugega, z enega naslova na drugega, se zdaj ta prenos dogaja sprotno in digitalno. V tem je glavna razlika. Tako tudi ni več potrebe po tem, da imamo podatke, ki jih potrebujemo, fizično shranjene ob sebi, saj so dosegljivi kjerkoli in kadarkoli. S to stalno dostopnostjo pa je odpravljena tudi potreba po vseh posrednikih, na primer poštarjih ali arhivarjih, pa tistih, ki nam omogočajo, da te podatke lažje razumemo. Digitalno poslovanje je zelo učinkovito tudi prostorsko, saj na primer pet let arhiva ne pomeni več pet fasciklov papirja, temveč zgolj en klik z miško. To povečuje učinkovitost.