Odnosi

Milenijci in njihov edinstveni odnos do dela

Vsaka delovna organizacija združuje delavce različnih starosti, z raznolikim naborom znanj in z različnimi delovnimi ter življenjskimi izkušnjami. Ljudje smo po značaju precej različni, svoje posebnosti in lastnosti pa prinašamo tudi na delovno mesto. Za dobro sožitje med sodelavci je ključno spoštovati te razlike, iskati skupne vrednote in lastnosti ter stremeti k skupnemu cilju – doseganju čim boljših rezultatov delovne ekipe.

Razvrstitev in značilnosti posameznih generacij