Odnosi

Metoda za učinkovitejše ocenjevanje individualne delovne uspešnosti

Ocenjevanje individualne delovne uspešnosti predstavlja povezavo med uspešnostjo posameznika in uspešnostjo organizacije. Organizacije sistemske evalvacije izvajajo v različnih intervalih, mesečno, kvartalno, letno, ali pa sploh ne. Odsotnost ocenjevanja lahko predstavlja resno pomanjkljivost, ki posredno ali neposredno vpliva na delovno učinkovitost1, saj predstavlja orodje za sistematično merjenje posameznikovega dela, izpolnjevanja dodeljenih zadolžitev ter ugotavljanje potenciala za rast in razvoj (Saadat v 1).