Intervju

Metoda Križanec: Top finalistka izbora za ADMA odličnost 2022

ADMA INTERVJU

Znane so TOP 3 finalistke izbora za ADMA odličnost 2022! Vsako od njih predstavljamo v ADMA intervjuju. Zmagovalka bo znana 19. maja na slavnostni razglasitvi na Kongresu ADMA 2022!

Metoda Križanec

IZOBRAZBA: diplomirana ekonomistka, spec. DELOVNO MESTO: Koordinatorka projektov PODJETJE: Šolski center Šentjur

Kdo ste in kako bi se opisali v nekaj stavkih?

Sem Metoda Križanec, zaposlena kot Koordinatorka projektov na Šolskem centru Šentjur. Sem poročena in mama dveh hčera. Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka, svojo izobrazbo pa sem nadgradila še z opravljenim študijem specializacije, ki sem ga uspešno zaključila. Sem ambiciozna, komunikativna in odgovorna na svojem delovnem mestu. V zasebnem življenju rada potujem oz. se odpravim z družino na izlete ali v hribe ter se družim s prijatelji.

Zakaj ste se odločili za prijavo na izbor za naziv ADMA odličnost 2022 in kaj vam ta naziv predstavlja?

Za prijavo na izbor za naziv ADMA odličnost 2022 me je spodbudila prijateljica, ki dela prav tako v javnem zavodu na sorodnem izobraževalnem področju, ki se je v preteklosti že sama prijavila na izbore ADMA. Naziv mi predstavlja potrditev, da izbrana oseba v svojem podjetju oz. instituciji opravlja pomembno in odgovorno delo ter da je njen prispevek k uspešnosti delovanja podjetja prepoznan s strani tudi zelo uspešnih oseb v menedžmentu v slovenskem prostoru.

Kaj vam pomeni odlična uvrstitev v finale?

Moja uvrstitev v finale mi pomeni potrditev, da so bili vsi moji dosežki in vsa prizadevanja na karierni poti opaženi s strani zunanjih strokovnjakov ter da tako zagotovo predstavljam kakovostno poslovno podporo v svoji organizaciji.

Zaupajte nam kratek opis svoje karierne poti.

Svojo prvo karierno pot sem začela leta 2003 v podjetju Kozmetika Afrodita, d. o. o. v Rogaški Slatini kot vodja programa Salon exclusive. Program izdelkov obsega prodajo kozmetičnih preparatov, namenjeni kozmetičnim in frizerskim salonom in ne prodaji v široki potrošnji. Tam sem bila odgovorna za celoten prodajni proces izdelkov strankam preko prodajnih potnikov, sodelovanje v marketingu in promociji izdelkov na sejmih v Sloveniji in zunaj nje. Po rojstvu prve hčerke po spletu okoliščin nisem nadaljevala službovanja v omenjenem podjetju, ampak sem bila izbrana med številnimi kandidati na delovno mesto referentke v referatu za študijske in študentske zadeve Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur. Delovno mesto je pomembna komunikacijska vez med študenti in predavatelji ter administrativna podpora ravnatelju višje strokovne šole. To delovno mesto sem zasedala do leta 2010, ko sem bila premeščena na delovno mesto Koordinator projektov. Do danes sem v vmesnem času še pokrivala različna delovna mesta kot finančnik v računovodstvu, vodja posestva, delo oz. nadomeščanje v tajništvu zavoda, kadar je zavod potreboval osebo, ki je imela ustrezno znanje in pripravljenost za takojšnjo odločitev in izvedbo vseh zastavljenih nalog v okviru drugih delovnih mest. Največ pa opravljam delovne naloge kot koordinatorka projektov, ki obsega vodenje in izvedbo predvsem nacionalnih projektov oziroma javnih razpisov, sem odgovorna oseba za javna naročila, odgovorna za izvedbo različnih investicij, v obnove stavb v lasti šole ali nakup različne opreme, organiziram različne tečaje ali usposabljanja za zunanje obiskovalce v okviru projektov, nato opravljam še knjigovodska dela v računovodstvu šole ter še marsikaj drugega. 

Metoda Križanec

Na katerega od svojih kariernih dosežkov ste najbolj ponosni?

Ponosna sem, da mi je bila na začetku karierne poti zaupana naloga enega izmed vodilnih mest v podjetju Kozmetika Afrodita, d. o. o. kot vodja programa Salon exclusive. Na svojem trenutnem delovnem mestu, ki ga opravljam, sem ponosna, da sem izpeljala enega večjih mednarodnih projektov ter številne interne, domače projekte, predvsem investicijske, z namenom nakupa različne sodobne opreme ter gradbene obnove več stavb, ki so v lasti šole. Pred kratkim pa mi je bil podeljen naziv predavateljice višje strokovne šole, na predmetu Ekonomika podjetja, na kar sem tudi zelo ponosna.

Kaj vas navdušuje in motivira, kaj vam daje zagon?

Navdušuje oz. motivira me, ko do konca uspešno opravim delovne naloge in zastavljene cilje, ko me kot osebo pohvalijo tudi ljudje, s katerimi poslovno sodelujem v okviru svojih delovnih nalog (projektov), opazijo moj trud in prizadevanja. Včasih se kar ne morejo načuditi, koliko različnih delovnih področij pokrivam v šoli. Vsi ti dejavniki skupaj mi dajejo zagon, da za zdaj še v tej službi nadaljujem, si pa vseeno želim še kakšen večji karierni dosežek ali nadgraditev trenutnega na svoji poklicni poti.   

Kakšen je po vašem mnenju recept za uspešen odnos med menedžerjem in njegovo poslovno podporo?

Menim, da mora uspešen odnos med menedžerjem in njegovo poslovno podporo predvsem temeljiti na obojestranskem zaupanju in spoštovanju, poslušanju in sprejemanju predlogov za izboljšanje poslovnega procesa in odnosov v podjetju. Oseba, ki je zaposlena kot poslovna podpora višjemu menedžmentu, pa seveda mora opravljati svoje delo odgovorno, biti pripadna podjetju, delovnim nalogam ter se učinkovito spopadati z novimi izzivi na svojem delovnem področju. Če pa se oseba, ki opravlja poslovno podporo, še pohvali ali nagradi za uspešno opravljeno delo, to pripomore k še večji pripadnosti k svojemu delovnemu mestu.

Katere so po vaše lastnosti poslovne podpore prihodnosti?

Lastnosti poslovne podpore prihodnosti bodo iznajdljivost, prilagodljivost, vsestranskost, komunikativnost, mednarodnost, globalnost, trajnost …

Digitalizacija in tehnološki razvoj sta močno vplivala tudi na to področje. Kako bo po vašem mnenju videti ta poklic v prihodnosti?

Ob vseh tehnoloških napredkih bo še vseeno morala biti v ozadju oseba oziroma strokovnjak, ki bo znal učinkovito uporabljati sodobno tehniko ter izkoristiti ves njen potencial.  

Se vam zdi, da sta pri vašem poklicu pomembnejša izobrazba ali učenje iz lastnih izkušenj?

Menim, da zagotovo oboje. Izobrazba mi je dala neka osnovna splošna teoretična znanja s področja ekonomije, ki so potrebna za opravljanje mojega poklica. Učenje iz lastnih izkušenj pa mi je omogočilo, da imam bolj trdo kožo, se ne obremenjujem več toliko, če pride tudi do neuspeha pri delu, saj je to sestavni del življenja. Razvil se mi je tudi čut za intuicijo, kako še nekaj narediti boljše, skratka pridobila sem si veliko praktičnih izkušenj, ki mi olajšajo nadaljnje delo.

Kako se je v zadnjih dveh letih nenavadnih razmer spremenilo vaše delo?

V času epidemije in zaprtja šol sem se tudi jaz morala spopasti z delom od doma, naenkrat sem morala izvesti naloge, za katere si prej niti nisem predstavljala, da jih bom lahko opravljala na daljavo zgolj s pomočjo računalnika ali elektronske pošte. Naučila sem se komunicirati po različnih komunikacijskih kanalih (zoom, Teams), ki jih uporabljam še danes, ko ne delam več od doma. Izkazali so se za uspešno orodje pri vprašanjih, ki jih je treba na hitro rešiti oziroma izpeljati sestanke, seminarje ali konference. Prihranjena ti je kar dolga pot vožnje, predvsem nam, ki živimo in delamo na obrobju Slovenije, ura in pol do Ljubljane, kjer sem imela največ izobraževanj ali konferenc.

Kateri so največji izzivi, s katerimi se ste spopadli na svojem delovnem mestu?

Največji izziv mi je bil v zadnjem letu, da sem pridobila naziv predavateljica višje strokovne šole, saj je ocenjevanje vlog s strani Ministrstva za izobraževanje precej kritično. S svojimi dosedanjimi dosežki na področju, za katero kandidiraš, moraš dokazati, da si sposobna oseba za predavanje oziroma delo s študenti. Prav tako mi je izziv, da se pogosto srečujem z različnimi področji (gradbeni, kmetijski, živilski, izobraževalni procesi in še veliko drugih) na področju javnih razpisov, projektov, ter da jih na koncu seveda s pomočjo ostalih sodelavcev tudi uspešno zaključim.

Zaposleni v podpori menedžmentu sicer niso formalni vodje. A vse pogosteje jih opisujemo kot »skrite vodje«. Kaj menite, zakaj?

Kot velja rek, da za uspešnim moškim stoji uspešna ženska, lahko tudi v tem primeru rečemo, da za uspešnim podjetjem ne stoji samo ena oseba, običajno je to mišljen direktor kot formalni vodja, ampak je zadaj skrit tim ljudi, ki s trdim delom skrbijo za različne procese v podjetju, vse je rezultat medsebojnega pozitivnega sodelovanja in timskega dela. So pa te podporne osebe res skrite v ozadju, nimajo pogosto priložnosti, da bi se javno predstavili širšemu občinstvu.

Kaj počnete v prostem času?

V prostem času rada z možem izkoristiva kakšen dan ob koncu tedna za enodnevni izlet v hribe, na morje in odkrivava lepote Slovenije. Zdaj že večkrat greva sama, saj sta hčerki najstnici in si želita biti tudi sami doma. Ker imam rada urejenost, sem zaposlena z urejanjem notranjosti hiše, od spomladi do jeseni pa tudi z urejanjem okolice hiše. Rada delam na vrtu, kjer mi vedno družbo dela naš kuža Charlie. Seveda pa ne sme manjkati tudi obvezno druženje s prijatelji.

Ste nočna ptica ali jutranji človek?

Prej jutranji človek.

Se udeležujete kongresa ADMA in kaj vas tam najbolj navdušuje?

Ne, do zdaj se ga še nisem udeležila, sem pa prepričana, da se ga bom v prihodnje vedno udeleževala. Navdušuje me, da dobijo priložnost tudi zaposlene osebe iz ozadja in se predstavijo širšemu občinstvu v poslovnem svetu.

Kateri je najboljši karierni nasvet, kar ste ga kdaj prejeli?

Ne spomnim se, da bi prejela kdaj od koga kakšen karierni nasvet, ki bi si ga zapomnila. Prej sem sama prebrala kakšen nasvet iz knjig, namenjenih na temo osebnostne rasti ali razvoja v karieri. Spomnim se tega: Verjemi, da zmoreš in si že na pol poti do cilja.

Kakšne cilje ste si zastavili za letošnje leto?

Cilj imam, da uspešno izpeljem vse zastavljene projekte v službi ter začnem opravljati en del delovnih nalog kot predavateljica na Višji strokovni šoli. 

PREBERITE ŠE:

Ines Štefančič: TOP finalistka izbora za ADMA odličnost 2022

in

Slavica Keršič: TOP finalistka izbora za ADMA odličnost 2022