Finance

Kriptodavek

Čas za obdavčitev kriptovalut se izteka, zato je treba to področje čim prej urediti tudi davčno. V zadnjih desetih letih so mnoge fizične osebe del svojega premoženja vlagale v virtualne valute. Nekatere so imele srečo, da so izbrale prave virtualne valute in so na ta način ustvarile določeno premoženje, ki se pri nekaterih meri v milijonih evrov. Glede na to, da je to bogastvo realno šele takrat, ko se unovči, so se mnogi začeli spraševati, kakšna bo obdavčitev, če se odločijo za unovčenje oziroma za prenos določenega zneska iz svoje virtualne denarnice na konkretni bančni transakcijski račun.

DO ZDAJ

V enem od prvih mnenj finančne uprave je bilo zapisano, da če gre za unovčenje virtualne valute, ki jo je fizična oseba kupila in jo je imela v lasti, ne da bi opravljala kakršne koli transakcije, ni davka. Nato so se začela zastavljati nova vprašanja, začeli so se unovčevati višji zneski, bilo je tudi vedno več transakcij, saj so posamezni- ki lovili padce in rast drugih virtualnih valut, pa tudi vedno več je bilo tovrstnih vprašanj. Tako so se začela tudi dopolnjevati pojasnila finančne uprave.

Namen tega predloga zakona je predvsem omogočiti tistim, ki se želijo

odločiti za unovčenje visokih zneskov, da to storijo v Sloveniji neobremenjeno in preprosto.

Finančna uprava je v nekaterih primerih zavzela stališče, da fizične osebe, ki rudarijo, ali opravljajo več nakupov in prodaj virtualnih valut, v bistvu opravljajo dejavnost. To pa pomeni, da so njihovi dobički ob višjih zneskih obdavčeni po stopnji do 50 odstotkov. Zaradi tega se je med imetnike virtualnih valut vnesel strah in mnogi so se odločili za preselitev v druge države, kjer gre za nižjo obdavčitev.