Dogodki

Kreativnosti: talent ali trening?

V najzgodnejših otroških revijah najdete igrice kot Poišči razlike, Najdi pot skozi labirint in Poveži črte. Vse igrice imajo samo en pravilen odgovor. Enako velja za križanke in sudoku, ki tudi polni revialne strani od najzgodnejših let naprej. Vse zahtevajo en sam – pravilen odgovor!

Foto: Pixabay

V prvem razredu jih učijo šteti do 20, v drugem do 100, v tretjem pa poštevanko. In otroci vadijo in vadijo, dokler seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja vsaj do 100 čisto ne ponotranjijo in avtomatizirajo.

Na enak način se učijo igranja na klavir. Začnejo s prvimi tipkami, potem vadimo Kuža pazi in Na planincah, nadaljujemo z Balado za Adelino in po letih in letih vaje pridemo do zahtevnejših klavirskih skladb.

Podobno trenirajo gimnastiko. Prvo leto je vaja na parterju sestavljena iz enega prevala in seda, vaja na gredi pa iz sprehoda po nizki gredi. Vsako leto je za kak element ali dva težja. Mladi gimnastiki ponavljajo in ponavljajo gibe, dokler ne postanejo samodejni.

Še prvi letnik fizike baje naredijo le tisti, ki v tem letu naredijo 10.000 računov.