ADMA

Kreativno reševanje pogajanj: možganska nevihta in postavljanje v nove okvire

Pri pogajanjih, v katerih so stranke čustveno vpletene, se pravo iskanje rešitev ne more začeti, preden se ne zmanjša čustvena napetost. Šele ko smo pripravljeni sprejeti drugo stran kot partnerja, lahko začnemo iskati skupne rešitve. Če smo na prva tri vprašanja odgovorili pozitivno, smo stopili čez najbolj kritične prelomne točke. Nismo več na dveh različnih bregovih, temveč iščemo skupno rešitev.