Konflikt v vrtincu različnosti ciljev

V konfliktu se ne spreminjajo le čustva, spreminjajo se tudi cilji, ki jih zasleduje ena ali druga stran.

Danijela Brečko

Facebook

Foto: Unsplash

Dejstvo, ki ga moramo imeti vselej pred očmi, je, da ima vsaka stran v konfliktu določene cilje. Nekateri cilji bodo različni, nekateri morda podobni, vsekakor pa jih je treba najprej prepoznati, da lahko pridemo bližje rešitvi. Bolj ko poznamo naše cilje in seveda tudi cilje druge osebe, lažje bomo upravljali tudi s čustvi v konfliktu.

Cilji so kompleksni

Jasni cilji odstirajo pogled v prihodnost, kar pomeni, da se ne ukvarjamo pretirano s preteklostjo in iskanjem krivca, temveč se osredotočimo na to, kar želimo doseči v prihodnosti. Komuniciranje ciljev v konfliktu je zato nujno. Morda se zdi to samoumevno in preprosto, toda zaplete se, ker se cilji med samim konfliktom spreminjajo. V kompleksnih situacijah, kar konflikti vselej so, so tudi cilji zelo kompleksni, kar pomeni, da jih imamo praviloma več in med njimi ni lahko vselej najdi prioritetnega.

Dejstvo je, da v posamičnem konfliktu vedno zasledujemo več ciljev, nekateri so bolj zavedni, nekateri manj zavedni. Največja zmeda pa nastane, če nastopi konflikt med našimi lastnimi cilji. Predstavljajte si, da ste resnično jezni na drugo osebo zaradi njenega vedenja in si nadvse želite, da oseba to vedenje opusti, toda po drugi strani jo imate radi in želite ohraniti dober odnos z njo – imate torej že dva cilja, ki sta si v konfliktu; prvi cilj je opustitev določenega vedenja, drugi cilj je ohranjanje dobrega odnosa.

 Cilji se lahko tudi prekrivajo, kar