Kariera

Kompetence prihodnosti: Kaj je danes drugače, kot je bilo?

Živimo v turbulentnih časih. Na naša življenja, doma in na delovnem mestu, vplivajo tako demografski kot tudi ekonomski in tehnološki trendi. Starešine rade rečejo, da se je svet že od vedno spreminjal, a vseeno opažamo, da se v zadnjem času vse dogaja veliko hitreje in v vseh pogledih bolj, kot se je kadarkoli prej.

Eksponenten razvoj tehnologije in digitalizacija sta pripeljala do povsem drugačnega načina življenja. Informacije so nam danes na voljo kjerkoli in kadarkoli. Zanimiv je podatek, da zgolj v enem tednu absorbiramo enako količino informacij, kot so je ljudje v 18. stoletju v celem življenju. Raziskave namreč kažejo, da smo na dnevni ravni bombardirani s količino informacij v obsegu kar 174 časopisov! Po eni strani nam to omogoča enormno hiter razvoj, po drugi strani pa predstavlja veliko obremenitev za naš um in telo.

Ekonomska situacija se je drastično izboljšala, saj so stopnje ekonomske rasti in brezposelnosti (oz. bolje rečeno zaposlenosti) na rekordnih ravneh. To pomeni, da je trg delovne sile zelo aktiven in da naši najboljši zaposleni zlahka zamenjajo zaposlitev. Od tod tudi izraz »bitka za talente«, ki jo v teh časih občutimo vsi. Visoka ekonomska rast pomeni potrebo po vedno večjem številu delavcev. Teh pa je vedno manj, kar je odraz trenutnih demografskih trendov. Stopnja natalitete je v večini evropskih držav nevtralna ali celo negativna. Po eni strani živimo dlje in tudi delali bomo vedno dlje, kar ustvarja izziv sobivanja več generacij v istem delovnem okolju. Po drugi strani pa bodo milenijci in generacija X kmalu predstavljali 50 odstotkov delovne sile, a se še vedno sprašujemo, kako sploh učinkovito ravnati z njimi.