Kariera

Kolegialni coaching in moč vplivnih vprašanj

Kolegialni coaching predstavlja učinkovito orodje podpore med zaposlenimi za prenos informacij, pomembnih za potek dela, za prenos znanj in dobrih praks ter za premagovanje najrazličnejših stisk, ki se pojavijo na delovnem mestu. Zaposleni naj bi v duhu zaupanja medsebojno delili znanje in ideje za dobre poslovne rešitve. Kdor zna več, nesebično uči tistega, ki zna manj. Kdor pozna odgovor, ga deli s sodelavcem, ki ga v nekem trenutku nujno potrebuje. Kdor v nekem trenutku vidi dlje in premore več energije, spodbudi drugega, da uvidi rešitev. In te vloge se izmenjujejo. V današnjih razmerah poslovanja je podporno sodelovanje pomemben ključ za preživetje organizacij. Kako ta ključ uporabljamo v praksi? Eden od načinov je, da sodelavcu zastavljamo prava in močna coaching vprašanja.