Kolegialni coaching in moč vplivnih vprašanj

Kolegialni coaching predstavlja učinkovito orodje podpore med zaposlenimi za prenos informacij, pomembnih za potek dela, za prenos znanj in dobrih praks ter za premagovanje najrazličnejših stisk, ki se pojavijo na delovnem mestu. Zaposleni naj bi v duhu zaupanja medsebojno delili znanje in ideje za dobre poslovne rešitve. Kdor zna več, nesebično uči tistega, ki zna manj. Kdor pozna odgovor, ga deli s sodelavcem, ki ga v nekem trenutku nujno potrebuje. Kdor v nekem trenutku vidi dlje in premore več energije, spodbudi drugega, da uvidi rešitev. In te vloge se izmenjujejo. V današnjih razmerah poslovanja je podporno sodelovanje pomemben ključ za preživetje organizacij. Kako ta ključ uporabljamo v praksi? Eden od načinov je, da sodelavcu zastavljamo prava in močna coaching vprašanja.

Sandra Bohinec Gorjak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

Moč coaching vprašanj

Poglejmo primer. Nova sodelavka se uči uporabljati sistemski računovodski program. Druga sodelavka, istih let, ki je v podjetju že dlje časa, je njena mentorica. Po hierarhiji sta si enakovredni. Mentorica ubere taktiko razlage, v smislu »klikni to, potem klikni to«. Njena učenka klikne, a zaradi stresa hitro vse skupaj pozabi in potem čez nekaj časa vpraša spet isto.

Zgodba se lahko hitro prevesi v občutke stresa, obkroženih z nezaupanjem in nezadovoljstvom na obeh straneh. Velikokrat slišim, da so učeči se deležni sodb o neučinkovitosti, nesposobnosti, kar se lahko v skrajnih primerih prelevi tudi v izvajanje mobinga. Vendar gre v našem primeru na ravni dejanj le za