Pravo

Ko vas iz zasede opazuje detektiv

Zadnje čase slišimo čedalje več pritožb ogorčenih delavcev, in sicer zato, ker je delodajalec zaradi nadzora njihove bolniške odsotnosti najel detektiva ali detektivsko agencijo. To ogorčenje je razumljivo. Samo po sebi je umevno, da se nihče ne počuti prijetno, če izve, da ga nekje iz zasede opazuje detektiv. Nedvomno gre v takih primerih za občuten in pravno pogosto sporen poseg v posameznikovo zasebnost.

Foto: Fotolia

Vendar pa je treba razumeti tudi delodajalce. V Sloveniji se žal še nismo otresli številnih »balkanskih« praks zlorabljanja pravic iz delovnega razmerja in goljufanja pri pridobivanju različnih bonitet. Zaradi tega so ogroženi legitimni interesi delodajalcev. Ti namreč delavcu zagotavljajo delovno mesto in mu izplačujejo (redno) plačo, kar v časih, v katerih živimo, ni samo po sebi umevna dobrina.

Poleg tega je v času bolniške odsotnosti delavca delodajalec tisti, ki mu mora (vsaj prvi mesec) izplačevati nadomestilo plače zaradi bolniške odsotnosti, zaradi delavčeve odsotnosti pa trpi tudi njegov delovni proces. V skladu s 169. členom Zakona o delovnih razmerjih je namreč delavec upravičen do odsotnosti z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe in v drugih primerih v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju.