Kariera

Ključ do uspeha je tudi dobro organiziran sestanek

Statistike kažejo, da je približno 20 odstotkov sestankov namenjenih odpravljanju nejasnosti, nastalih na prejšnjih sestankih. Kar petina sestankov naj bi bila nepotrebnih, če pa so že nujni, je zanje zapravljenega preveč časa. Za poslovni svet so to vsekakor (pre)velike izgube. Zato navajamo nekaj preprostih, a nepogrešljivih nasvetov, kako izboljšati organizacijo in vodenje sestankov.