Kariera

KAKŠNE SO MOŽNOSTI, ČE ODVETNIK NE OPRAVLJA SVOJIH DOLŽNOSTI?

Ko odvetniku podelite mandat za reševanje svoje pravne težave, bo lahko ta za vas začel opravljati različna pravna dejanja, od priprave dopisov do zastopanja pred sodiščem. Pri zastopanju vaših interesov pa je odvetnik dolžan delovati skladno z zakonom in odvetniško poklicno etiko. Kaj pa, če ni tako? Kaj lahko naredite, če se vam odvetnik ne odziva, vam vzbuja pomisleke oziroma krši vaše dogovore? Preverite v nadaljevanju.

Dolžnosti odvetnika

Odvetnik vas je po podelitvi pooblastila dolžan vestno in požrtvovalno zastopati ter zagovarjati tako, da uporabi vsa dopustna sredstva v okviru zakona in odvetniške poklicne etike.

Obveščanje

Skladno s tem vas mora odvetnik o postopanju in svojem delu redno obveščati, vas poučevati o dejanskem stanju in pravnih vprašanjih ter vam omogočiti vpogled v stanje zadeve. Že na samem začetku sodelovanja pa vas more vnaprej:

Če odvetnik oceni, da bi bili lahko upravičeni do pravne pomoči, vas mora obvestiti tudi o možnosti pridobitve brezplačne pravne pomoči.

Izogibanje poglabljanju sporov

Odvetnikova naloga je reševanje sporov, zato se mora izogibati poglabljanju sporov oziroma vzbujanju novih.

Sodelovanje s stranko

Odvetnik vas ne sme nagovarjati, da bi se odrekli neki svoji pravici, še toliko manj pa sme na lastno pest razpolagati z vašimi pravicami ali interesi.