Odnosi

Kakšna je odlična poslovna sekretarka

Vloga poslovne sekretarke je pogosto usklajevanje med željami in pričakovanji nadrejenih – vodij, direktorjev, sodelavcev in drugih zaposlenih, ter ne nazadnje tudi strank oz. uporabnikov. Z vsemi naštetimi sogovorniki ima poslovna sekretarka vsakodnevni stik, ki naj bi bil vseskozi vljuden, profesionalen in kooperativen. Manevriranje med za nekatere tudi čedalje bolj zahtevnimi sogovorniki in vsakodnevnimi delovnimi nalogami zahteva od poslovne sekretarke razvite komunikacijske in socialne veščine ter visoko osebnostno čvrstost ter stresno odpornost. Zadovoljstvo po opravljenem delu, ki ga poslovna sekretarka lahko občuti, pa ji vliva nov motivacijski zagon. Seveda pod pogojem, da opravlja delo, ki jo na splošno veseli in ji predstavlja izziv.