Kako zaposleni v podpori menedžmentu spodbujamo inovativno vedenje zaposlenih

Kadar se pogovarjam z zaposlenimi v podpori menedžmentu, mi pravijo, da zanje inoviranje ne pride v poštev. »Vse mora biti narejeno takoj«, »Vse je nujno« so pogoste trditve, ob katerih vsak pomisli, da za razvojne aktivnosti vedno primanjkuje časa. Še več, nekateri so se zelo poistovetili s trditvijo, da je inoviranje na delovnem mestu rezervirano samo za npr. razvojne inženirje, ki so zaposleni v oddelku razvoja. Skozi prispevek želim izpostaviti pet najpogostejših »mitov o inoviranju«, ki se pojavljajo v tej skupini zaposlenih, in osvetliti nekaj uporabnih prijemov, s katerimi si lahko zaposleni v podpori menedžmentu lahko pomagajo na dnevni ravni.

Primož Zupan

Facebook

FOTO: UNSPLASH

MIT #1: Inoviranje je samo za inženirje.

Da lahko premagamo ta mit, si najprej nalijmo čistega vina, kaj je inovacija. V raziskavi, ki sem jo opravil 2016 med 1156 zaposlenimi, večina zaposlenih kot inovatorja razume »norega znanstvenika«, izumitelja, s čimer v ospredje postavlja samo tiste inovacije, ki imajo tehnično naravo. Inovacija je več kot to. Inovacija je novost, ki prinaša neko uporabno vrednost tistemu, ki jo uporablja, njena posledica so lahko novi prihodki ali pa tudi prihranki. V eni od prejšnjih zaposlitev sem imel svojo tajnico, ki je imela poleg rednih administrativnih nalog zelo bogato vsebinsko znanje in mi je bila v veliko pomoč. Hkrati pa je ob vseh stvareh vedno gledala, kako je nekaj lahko počela