Odnosi

Kako poskrbeti za svojo energijo za večjo kakovost življenja?

Definicija kakovosti življenja je zelo relativna. V časih, ko je materialno blagostanje ljudi čedalje večje (vsaj v razvitem delu sveta), raven sreče ljudi ne sledi temu trendu. Znanstveno je dokazano, da bruto domači proizvod (ki je merilo za materialno blagostanje) ne vpliva na to, koliko so ljudje srečni.

Foto: Fotolia

To je potrdila raziskava v ZDA, ki zajema obdobje od 1946 do 2008[1]. Britanska raziskava iz leta 2016 ugotavlja, da na srečo ljudi vplivata dve glavni področji: zdravje in odnosi[2]. Pojem »zdravje« zajema telesno, čustveno in duševno zdravje. Pojem »odnosi« vključuje odnose v različnih oblikah: v družini, na delu in v družbenem okolju. Težave na teh dveh področjih so v večini primerov tudi glavni motivatorji za to, da se ljudje podajo na pot osebne rasti. Tudi pri meni je bilo tako.