Odnosi

Kako poskrbeti za svojo energijo za večjo kakovost življenja?

Definicija kakovosti življenja je zelo relativna. V časih, ko je materialno blagostanje ljudi čedalje večje (vsaj v razvitem delu sveta), raven sreče ljudi ne sledi temu trendu. Znanstveno je dokazano, da bruto domači proizvod (ki je merilo za materialno blagostanje) ne vpliva na to, koliko so ljudje srečni.