Odnosi

Kako komunicirati s težavnimi sodelavci

Poslovno komuniciranje se od komuniciranja v privatnem življenju razlikuje predvsem po svojem namenu.

Foto: Fotolia

Poslovna komunikacija je sredstvo za informiranje, sprejemanje odločitev, reševanje problemov ter vplivanje na ljudi z namenom doseganja organizacijskih ciljev. Neuspešna je takrat, ko je sama sebi namen in, ko ni usklajena z drugimi dejavnostmi organizacije. Poslovno komuniciranje je tako ciljno usmerjena dejavnost, medtem ko za družabno komuniciranje velja, da služi zabavi, sprostitvi ter predstavlja  sredstvo za doseganje ciljev, ki smo si jih zastavili v zvezi z našim privatnim življenjem (Možina in dr., 2004). V najožjem smislu je poslovno komuniciranje orodje za delo.

Čustveno inteligentnost lahko razvijamo, torej ni nekaj kar nam je dano ali pa ne, kot to v veliki meri velja za naš IQ. Gre za veščine, ki se jih lahko naučimo in s treningom utrdimo.

Strokovnost, profesionalnost, IQ in EQ