Počutje

Kako kaj vaše duševno zdravje?

Duševno zdravje vpliva na to, kako razmišljamo, komuniciramo, se učimo in osebnostno rastemo. Prav zato je dobro duševno zdravje eden izmed pogojev za dobre medosebne odnose in uspešnost pri delu ter izpolnjujoče življenje.

Na kaj pomislite ob besedi duševno zdravje?

Na delavnicah s področja duševnega zdravja včasih udeležence prosimo, da nam zaupajo, na kaj pomislijo ob besedni zvezi »duševno zdravje«. Največkrat so asociacije negativne oziroma se navezujejo na duševne bolezni. A duševno zdravje je veliko več kot le odsotnost ali prisotnost duševne bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija duševno zdravje opredeljuje kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se uspešno spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito dela in prispeva k svoji skupnosti. Tako lahko pri posameznikih z duševno boleznijo, ki imajo dobre medosebne odnose, pozitivno samopodobo, udejanjajo svoje potenciale, govorimo o dobrem duševnem zdravju. Po drugi strani pa lahko pri posamezniku, ki nima duševne bolezni, vendar redko doživlja pozitivna čustva, ne vidi smisla v življenju, se slabo sooča s težavami, govorimo o slabem duševnem zdravju.

Vsi se kdaj soočamo s težavami v duševnem zdravju