Počutje

Kaj vas polni, kaj vas prazni? RazSTRESite se!

Vitalna energija je sila, ki oživlja. V filozofiji joge to življenjsko energijo imenujemo prana (sanskrt). Teče po subtilnih energetskih poteh, ki so v energetskem telesu posameznika.

Primarna vitalna energija nam je dana z gensko zasnovo. Nekateri imajo že ob rojstvu višji energetski potencial. Svojo življenjsko energijo se lahko naučimo upravljati. Razporejamo jo bolj smotrno, jo sproti dopolnjujemo in usmerjamo v različne dejavnosti, da jo udejanjimo. Pomanjkanje vitalne energije se občuti kot utrujenost, brezvoljnost, nezbranost. Presežek vitalne energije prinese hiperaktivnost, impulzivnost, razpršenost. Takrat, ko smo v energetskem ravnovesju, uživamo polno zdravje, vitalnost, čustveno stabilnost in umsko jasnost.