Kariera

Kaj počne administrativni menedžer: o ključnih nalogah in zmotah sodobnega poklica

Dober administrativni menedžer ima dolg seznam kompetenc, funkcij in odgovornosti, vse pa temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti in produktivnosti organizacije, v kateri deluje.

FOTO: Unsplash

Administrativni menedžer je eden od številnih poklicev, ki so jih tehnološke spremembe iz tradicionalnih vlog, ki so temeljile na rutinskih in administrativnih opravilih, preobrazile v sodobna delovna mesta poslovne podpore, ki s celovitim naborom kompetenc postajajo vedno bolj ključni člen organizacije. 

Vloga administrativnih menedžerjev se širi in vključuje številne naloge, ki bistveno prispevajo k učinkovitosti in uspehu organizacij.

Vloga administrativnega menedžerja se je začela razvijati v svetu tajnic. Delo tajnic je še pred desetletjem temeljilo na rutinskih nalogah od kuhanja kave, razvrščanja pošte, telefoniranja, pretipkavanja zapisnikov, urejanja urnikov do naročanja pisarniškega materiala … Tajnico je nadomestila poslovna sekretarka, ki je organizacijsko-administrativne naloge še bolj izpilila in v svojih zadolžitvah postala še samostojnejša. Od izjemnih komunikacijskih veščin do organizacijskih sposobnosti - vodenja dnevnih operacij pisarne, organizacije sestankov, dogodkov ali poslovnih poti, koordinacije z drugimi oddelki in urejanja ter arhiviranja dokumentacije - kmalu tudi takšnega, ki ne zahteva več papirja, ampak stremi k digitalizaciji. Tehnične spretnosti so postale temeljna kompetenca teh delovnih mest, hkrati pa so vodstvene sposobnosti, ki so ključne za motiviranje ekipe in reševanje konfliktov, še danes visoko cenjene.

Od tajnic do administrativnih menedžerjev