ADMA

15. maja izide nova številke revije ADMA

Za pokušino vam predstavljamo naslovico majske številke ter uvodnik odgovorne urednice Polone Koštomaj.