Odnosi

Je prevzemanje odgovornosti pri delu povezano z delovanjem mojega uma?

Biti odgovorna oseba je v naši družbi vrednota. Na vprašanje, ali si odgovoren, bi vsak od nas odgovoril pritrdilno. Vsi si želimo, da bi drugi v nas prepoznali posameznika, ki prevzema odgovornost za svoja dejanja, odzive, rezultate in posledice. Tako namreč vidimo sebe. A žal nas drugi pogosto vidijo v drugačni luči. Posebej v delovnem okolju.

Za uspešnost organizacije je danes nujno, da so sodelavci v kolektivu bolj povezani kot kadar koli prej. Zato to, kar počnemo, ne vpliva le na našo produktivnost in uspeh, ampak tudi na sodelavce, vodstvo, stranke ali družinske člane ter prijatelje v osebnem okolju.

Kadar smo uspešni, izkazujemo visoko stopnjo odgovornosti. Ko se zgodi neuspeh, velikokrat odpovemo. K temu nas vodi naše nezavedno – čustva, kot so strah, nemoč, izčrpanost, krivda, zaskrbljenost in drugi dejavniki našega počutja, kot so pričakovanja, dvom, izkušnje, želje, spomini, samopodoba. Velikokrat iščemo razloge za neuspeh izven sebe, v okolju ali v drugih. Zato je pomembno, da krepimo svojo čuječnost in smo čim manjkrat na »avtopilotu« ter namesto tega zavestno izbiramo, kakšen bo naš odziv.

Je to preprosto narediti? Seveda ne.

Je vredno? Vsekakor.

Kaj pomeni prevzeti odgovornost za svoja dejanja?