Odnosi

Je prevzemanje odgovornosti pri delu povezano z delovanjem mojega uma?

Biti odgovorna oseba je v naši družbi vrednota. Na vprašanje, ali si odgovoren, bi vsak od nas odgovoril pritrdilno. Vsi si želimo, da bi drugi v nas prepoznali posameznika, ki prevzema odgovornost za svoja dejanja, odzive, rezultate in posledice. Tako namreč vidimo sebe. A žal nas drugi pogosto vidijo v drugačni luči. Posebej v delovnem okolju.