Kariera

Izzivi ob predaji dela, ob odhodu na materinski dopust

Materinski in starševski dopust izkusi ogromno pripadnic ženskega spola. V poljudnem jeziku se najbolj pogosto uporablja izraz porodniški dopust, ki zajema tako materinski kot starševski dopust. Načeloma smo ob odhodu nanj v rednem delovnem razmerju, ni pa nujno. Nekatere nosečnice imajo svoje podjetje, nekatere so še študentke, spet tretje morda niso zaposlene. V tem prispevku se bomo osredotočili na ženske, ki so v rednem delovnem razmerju in odhajajo na materinski in starševski dopust.

Prihod novega družinskega člana pomeni veliko spremembo za družino. Sprememba vsaj za določen čas pa nastane tudi v delovni organizaciji, v kateri je bodoča mama zaposlena. Delo, ki ga opravlja, bo treba opravljati tudi med odsotnostjo mame, ki bo koristila porodniški dopust, kar pomeni, da je zelo pomembna predaja dela pred nastopom porodniškega dopusta.

Slovenska zakonodaja določa, da mora biti delodajalec obveščen o nastopu porodniškega dopusta najkasneje 30 dni pred nastopom le-tega.

Materinski dopust je namenjen umiritvi bodoče matere in pripravi na novega družinskega člana ter negi in varstvu otroka po porodu. Načeloma se začne v Sloveniji materinski dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni. Nato pa sledi starševski dopust, ki traja 205 dni. Pred odhodom na porodniški dopust je smiselno sistematično predati delovne naloge, o čemer navajamo v nadaljevanju. Običajno je tako, da zaposlena svojega nadrejenega o nosečnosti in posledično odhodom na porodniški dopust obvesti okoli četrtega meseca nosečnosti oz. po opravljenih zdravstvenih preiskavah, in ko se trebušček že lahko opazi. Slovenska zakonodaja določa, da mora biti delodajalec obveščen o nastopu porodniškega dopusta najkasneje 30 dni pred nastopom tega.

Začnimo načrtovati predajo delovnih nalog dovolj zgodaj