Kariera

Izzivi ob predaji dela, ob odhodu na materinski dopust

Materinski in starševski dopust izkusi ogromno pripadnic ženskega spola. V poljudnem jeziku se najbolj pogosto uporablja izraz porodniški dopust, ki zajema tako materinski kot starševski dopust. Načeloma smo ob odhodu nanj v rednem delovnem razmerju, ni pa nujno. Nekatere nosečnice imajo svoje podjetje, nekatere so še študentke, spet tretje morda niso zaposlene. V tem prispevku se bomo osredotočili na ženske, ki so v rednem delovnem razmerju in odhajajo na materinski in starševski dopust.