Izbor: Poslovna asistentka/tajnica leta 2018

Delo poslovnih asistentov se je v zadnjih letih korenito spremenilo. In zato smo razpisne pogoje za izbor, ki vsako leto poteka v organizaciji podjetja Planet GV in Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, v letošnjem letu spremenili.

ADMA

Facebook

Razpisni pogoji

Za nagrado se lahko poteguje vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje: 
·       najmanj VI. stopnja izobrazbe in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali V. stopnja in 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih s področja administracije in menedžmenta;
·       znanje vsaj enega tujega jezika;
·       poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje;
·       širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja.

Kandidatke in kandidati:
·       se prijavijo sami,
·       jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidatke,
·       jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidatke ali
·       jih predlaga organizator izbora.

Za naziv se ne morejo potegovati: dosedanje prejemnice naziva poslovne asistentke/tajnice leta, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.

Prijava na izbor

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Prijava mora vsebovati:
1.     Življenjepis, ki naj vsebuje naziv trenutnega delovnega mesta, formalno izobrazbo ter druga opravljena usposabljanja in izobraževanja, delovne izkušnje s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja ter povezanih področij, ter izkušnje in znanja z drugih poslovnih področij.
2.     Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, ki jih je kandidat vodil oz. v njih sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih.
3.     Opis predstavitve pomena trenutnega delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen.
4.     Pogled na vlogo področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja v prihodnosti.

Ocenjevanje prijav in potek izbora

Merila za ocenjevanje prijav so:
1.     Ocena življenjepisa (20 točk).
2.     Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk).
3.     Ocena predstavitve pomena delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (10 točk).
4.     Ocena predstavitve vloge poslovnega področja v prihodnosti (10 točk).

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata/kandidatke lahko doseže največ 60 točk. Prvih pet prijav po številu doseženih toč bomo povabili v drugi krog. Med njimi bomo izbrali tri finaliste izbora Poslovna asistentka/Tajnica leta 2018.

 Drugi krog bo izveden 21. aprila 2018, ko bomo finaliste povabili v prostore Planeta GV. 

 V drugem krogu se bodo kandidati preizkusili v obvladovanju komunikacijskih veščin pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi polfinalisti opravila 10-minutni pogovor, sestavljen iz:
·       kratke osebne predstavitve,
·       kratke predstavitve organizacije, v kateri dela,
·       njegovega/njenega mnenja o vlogi in razvoju poklica.

Kandidati lahko v drugem krogu prejmejo do 40 točk, ki se prištejejo točkam za oceno prijave. Najboljše tri bomo povabili na Kongres ADMA 2018, kjer bomo razglasili zmagovalca/ko. 

Organizator si v primeru višje sile pridržuje pravico do spremembe vsebine projekta, spremembe datuma in lokacije zaključnega dogodka ter do odpovedi dogodka.

Nagrada

Prvouvrščeni kandidat/ka bo prejel naziv poslovna asistentka/tajnica leta, brezplačno udeležbo na kongresu ADMA in zlati znak Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev. Vsem prvim trem uvrščenim bomo podelili priznanja in brezplačno tridnevno udeležbo na kongresu ADMA.

Časovnica

20. marec 2018 – zadnji dan za oddajo prijave 
6. april 2018 – rezultati prvega kroga in povabilo v drugi krog
21. april – preizkus komunikacijskih veščin za najboljših pet
17. maj – slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2018 v Portorožu

Prijava

Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi poslovnimi asistenti, tajnicami, poslovnimi sekretarji in vodji pisarn, ki se bodo na izbor prijavili do 20. marca 2018.  

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si. 

V strokovni komisiji za izbor poslovne asistentke/tajnice leta se veselimo prijav.

Za dodatna vprašanja pišite na revija@adma.si.