Odnosi

Fluktacija kadra – posledica novih vrednot in možnosti izbire

Delovna mesta se v današnjem času hitrega tehnološkega razvoja vse hitreje transformirajo v raznolika in bolj kompleksna. S časom in razvojem se spreminjajo delovne zahteve delodajalcev, hkrati pa se spreminjajo tudi zahteve zaposlenih. Previsoka razhajanja med zahtevami in zmožnostmi, tako delodajalca kot zaposlenega, lahko vplivajo na nezadovoljstvo, ki je med drugim pomemben napovednik produktivnosti pri delu in fluktuaciji kadra.