Odnosi

Fluktacija kadra – posledica novih vrednot in možnosti izbire

Delovna mesta se v današnjem času hitrega tehnološkega razvoja vse hitreje transformirajo v raznolika in bolj kompleksna. S časom in razvojem se spreminjajo delovne zahteve delodajalcev, hkrati pa se spreminjajo tudi zahteve zaposlenih. Previsoka razhajanja med zahtevami in zmožnostmi, tako delodajalca kot zaposlenega, lahko vplivajo na nezadovoljstvo, ki je med drugim pomemben napovednik produktivnosti pri delu in fluktuaciji kadra.

Fluktuacija je problem

Kadar govorimo o fluktuaciji, imamo najpogosteje v mislih dejansko negativno fiuktuacijo, pri čemer gre za menjavo kadrov, ki organizaciji povzroča različne stroške zamenjave zaposlenih, izgubo znanja in izkušenj ter zmanjšano učinkovitost. To se dogaja takrat, ko iz organizacije odhajajo potrebni in sposobni delavci, ključni posamezniki določenih delovnih področij ali kadar delavci odidejo, še preden se povrnejo investicije, ki so bile vanje vložene. Fluktuacija postane problem takrat, ko se poviša do takšne stopnje, da začne negativno vplivati na procese dela in učinkovitost organizacije. V zadnjih treh letih so v številnih delovnih organizacijah težave povzročale množične odpovedi zaposlenih, predvsem mlajših, ki so bile najpogosteje posledica neustreznega plačila, nezmožnosti napredovanja ali nespoštljivega odnosa.

Fluktuacija ni (nujno) problem

Določena mera fluktuacije je normalna, do neke mere celo zaželena, saj jo lahko pripišemo odhodom v pokoj ali pozitivni fluktuaciji. O dejanski pozitivni fiuktuaciji govorimo, ko ima organizacija od tega korist, saj organizacijo zapuščajo zaposleni, ki so z vidika dela neustrezni, npr. niso polno izkoriščeni, nimajo primerne izobrazbe ali so na določenem mestu preštevilni. Tudi fluktuacija, ki je posledica odhoda zaposlenih, katerih interesi in vrednote se ne skladajo z organizacijskimi, ni problematična. Vse dokler takih odhodov ni preveč in glavnina vzrokov odhoda ni v slabi organizacijski klimi. Čeprav ima organizacija stroške z zamenjavo kadra, pa ima lahko fluktuacija ugodne učinke na organizacijo, saj novi zaposleni prinašajo nove perspektive, inovativnost, sveže ideje, znanje in spretnosti, ki lahko pomagajo pri soočanju z izzivi in izkoriščanju novih priložnosti.