Uvodnik

Dragi ADMA bralci,

če kdo, ste vi navajeni biti steber organizacije, ki drži v rokah vse niti. Uspešno upravljanje urnika menedžmenta in zagotavljanje, da njihov dan teče gladko, je delo, ki zahteva agilno delovanje, sposobnost usklajevanja več opravili hkrati in hitro sprejemanje odločitev. Ko k temu dodamo še obdobje negotovosti, ki nas spremlja že več let zapored, je stopnja stresa, s katero se srečujemo vsakodnevno, resna grožnja, če je ne jemljemo resno.

Doseganje ravnovesja ni ključno le za vas, temveč tudi za vaše sodelavce in organizacijo kot celoto. Ko nas vsakodnevne situacije premetavajo levo in desno, je naše sidro čustvena prožnost oziroma odpornost, ki jo poznamo tudi pod imenom rezilientnost. Gre za osebnostno lastnost, ki je povezana z uspešnim obvladovanjem stresa in življenjskih sprememb ter se kaže v pripravljenosti posameznika na aktivno reševanje težav in sposobnostjo vzpostavljanja mehanizmov, ki mu omogočajo uspešno nadaljevanje uresničevanja zadanih nalog in ciljev.

»Skrb zase ni razkošje, ampak temeljni pogoj za uspeh tako v zasebnem kot poklicnem življenju.«

Srečevanje s kompleksnimi in čustveno zahtevnimi situacijami in vedno več delovnimi nalogami zahteva od nas nenehno delo na sebi, če želimo ostati prijazni do svojega duševnega zdravja. Če kdo, nas o tem ogromno lahko nauči priznan predavatelj, slovenski kreativni direktor desetletja in avtor knjižnih uspešnic, Aljoša Bagola. Za pokušino v tokratni številki navdušuje kot gost osrednjega intervjuja, v živo pa mu bomo prisluhnili na odru Kongresa ADMA 2023! Poleg njega nas bodo na popotovanje do čustvene odpornosti popeljali številni predavatelji, ki bodo delili svoje izkušnje s področja komunikacije, produktivnosti, kreativnega razmišljanja, kritičnega delovanja, prilagodljivosti in drugih ključnih kompetenc, ki jih potrebujete za uspešno delo in dobro počutje na delovnem mestu.

Razglasili bomo tudi prejemnico/-ka nagrade ADMA odličnost leta. Nagrada je prestižno priznanje, s katerim želimo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike na področju podpore menedžmentu, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije in tako pomembno prispevajo k uspešnosti in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacije. Če se najdete v zgornjem opisu, oziroma menite, da je v vaši organizaciji oseba, ki si to priznanje zasluži, naredite korak naprej in oddajte prijavo.

Bodite močnejši od sprememb – s pravim znanjem prilagajanja situacijam, ki vas mečejo iz cone udobja, lahko izboljšate kakovost življenja in najdete pot do ravnovesja. Ne pozabite, skrb zase ni razkošje, ampak temeljni pogoj za uspeh tako v zasebnem kot poklicnem življenju.

Ostanite ADMAstični!