Odnosi

DOVOLIMO SI BITI ZAVISTNI IN SEBIČNI

Stalne spremembe, negotovost, vedno novi izzivi ter visoka pričakovanja drugih in nas samih nas silijo v nenehne primerjave, od koder je samo še korak do zavisti. Razvoj tehnologije in digitalizacija sta nas privedla v obdobje stalne povezanosti, ko smo vedno in povsod na voljo drugim. Vsak najmanjši odklon od tega že pomeni sebičnost. Tako zavist kot sebičnost imata močan negativni prizvok, ki pa ju z zavestnim ravnanjem lahko obrnemo v dobro sebi in drugih.

ZAVIST