Odnosi

Dobro je vedeti: kako naj v pisarni poteka organizacija dela

Če želimo kakovostno, pravočasno in učinkovito izpolnjevati delovne obveznosti, mora biti delo organizirano in urejeno. Organiziranje dela pomeni, da stalno in sistematično proučujemo potek dela, iščemo primerne načine in metode dela za doseganje predvidenih ciljev v okviru svojega dela, dela v skupini in dela v organizacijski enoti.