Intervju

Dimitrij Zadel: “Nihče se ne rodi z vsem znanjem tega sveta”

ADMA INTERVJU

Na Kongresu ADMA 2021 v Portorožu, kjer se je tudi letos zbralo več kot 250 udeležencev s področja podpore menedžmentu, sta podjetje Planet GV, d. o. o. in Zveza klubov poslovne odličnosti Slovenije na slavnostni podelitvi razglasila zmagovalko izbora ADMA odličnost leta 2021. To je postala Manuela Repek, zaposlena v Luki Koper, d. d. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z njenim nadrejenim. Kaj je o sodelovanju z novo zmagovalko povedal Dimitrij Zadel, Predsednik uprave Luke Koper, d. d.?

Da je Manuela Repek steber pisarne uprave, se strinja tudi Dimitrij Zadel, ki jo je ob prejemu nagrade opisal z naslednjimi besedami: »Naloge izvaja z veliko mero optimizma in dobre volje, kar mi tudi v trenutkih, ko se zdi, da nam 'čas uhaja', vliva pozitiven pristop.«

Dimitrij Zadel je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva, ki se je v tujini izpopolnjeval s področja poslovnih ved. Karierno pot je začel v tovarni pohištvenega okovja Lama, na področju razvoja izdelkov. Od leta 1994 do 2003 je v podjetju Trgoavto, d. o. o. zasedal več ključnih položajev: vodja prodaje tovornih vozil, odgovoren je bil za prodajno-servisni center znamke Iveco, v letih 2001–2003 pa je kot generalni direktor vodil prestrukturiranje in modernizacijo družbe Trgoavto s ciljem povečanja obsega prodaje in optimiziranja poslovanja. Nove izzive je leta 2003 našel v Skupini OMV, kjer je opravljal funkcijo direktorja družbe OMV Slovenija, d. o. o., ter hkrati, skladno s strategijo Skupine OMV, v hčerinskih družbah na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Italiji skrbel za prestrukturiranje in reorganizacijo ter pripravo družb za prodajo. Kot direktor družb in vodja maloprodaje je z različnimi ukrepi v letih 2013 -2017 nadgrajeval poslovanje OMV-jevih družb na Češkem in Slovaškem. S sklepom nadzornega sveta je svoj petletni mandat v Luki Koper, d. d. začel 29. decembra 2017.

Podjetje Luka Koper se lahko pohvali z novim dosežkom, saj zaposluje Manuelo Repek, novo nosilko naziva ADMA odličnost leta 2021. Kaj vam pomeni takšno priznanje?

V prvi vrsti sem vesel za sodelavko, ker je njeno strokovnost, ki smo jo v družbi že poznali, prepoznala tudi strokovna javnost. Priznanje pa pomeni tudi potrditev, da imamo v Luki Koper zaposlene odlične sodelavce, kar je dobra popotnica za prihodnost družbe.

S katerimi kompetencami je prepričala vas?

Manuela je v prvi vrsti zanesljiva, saj ji lahko popolnoma zaupam, da bodo naloge izvedene brezhibno in v roku. Odlično se znajde tudi v izrednih razmerah. Je pripadna družbi, kar dokazuje tudi s tem, da ji ni težko vložiti dodatnega truda in časa. Njeno znanje tujih jezikov je velika prednost v komunikaciji s strankami, saj smo mednarodno podjetje, ki večji del svojih storitev prodaja na tujem. Je skrbna in organizirana. V veliko pomoč mi je tudi pri pisni komunikaciji, saj hitro opazi in odpravi pomanjkljivosti. Po naravi je optimistična in vedno dobre volje, kar pozitivno vpliva tudi na ostale sodelavce.

S čim sicer kandidati za zaposlitev naredijo na vas največji vtis?

Na prvem mestu so izkušnje. Kot predsednik uprave sem neposredno udeležen pri izboru vodstvenih kadrov, kar je še posebej občutljivo in odgovorno. Ti bodo namreč skrbeli za učinkovitost posameznega oddelka. Zato so pomembne tudi osebnostne lastnosti, med katerimi bi poudaril zavzetost in timsko delo.

Ob strokovnem znanju zaposleni v podpori menedžmentu potrebujejo še precej drugih veščin. Katere veščine in osebnostne lastnosti so po vašem mnenju ključne za uspešno opravljanje delovnih nalog?

Ponovno bi poudaril zavzetost. Brez te tudi ni motivacije za reševanje izzivov, ni vztrajnosti za napredovanje in posledično ni rezultatov. Zelo pomembna je tudi pripravljenost za učenje, izpopolnjevanje, nadgrajevanje znanja. Tudi za učenje na napakah. Nihče se ne rodi z vsem znanjem tega sveta.

Zaradi tesnega vsakodnevnega poslovnega sodelovanja je zelo pomembno tudi medsebojno zaupanje. S katero napako poslovne asistentke se ne bi mogli sprijazniti in bi pomenila konec sodelovanja?

Zaupanje je pomembno na vseh področjih, na takem delovnem mestu pa je ključno. Neiskrenost, prikrivanje, zavajanje, vse to ima nepopravljive posledice v medsebojnem zaupanju.  

Bi rekli, da je pomembnost vlog poslovnih asistentk pogosto podcenjena?

Morda v širši javnosti, ki ne pozna narave dela poslovnega asistenta. V podjetjih, še posebej v tako velikih in kompleksnih, kot je naše, pa se je vloga in delo poslovnih asistentk v desetletjih korenito spremenila.

Se vam je ta poklic pred dvajsetimi leti zdel manj zahteven, kot je danes?

Menim, da je bila vloga poslovne asistentke enaka, orodja in poslovno okolje pa so bila različna. Danes so sicer potrebna drugačna znanja, ki jih je treba neprestano nadgrajevati. Tudi znanje tujih jezikov je danes veliko bolj pomembno, kar pred dvajsetimi leti ni bilo tako samoumevno. Skratka, v osnovi gre vedno za podporo menedžmentu, vendar z drugačnimi orodji kot včasih in v spremenjenem okolju.

Digitalizacija in tehnološki razvoj sta močno vplivala tudi na to področje. Kako bo po vašem mnenju videti ta poklic v prihodnosti? Virtualne asistence je vse več. Ali menite, da bo izpodrinila človeški dejavnik?

Menim, da ne. Nobena virtualna inteligenca ne more izpodriniti človeškega pristopa, še posebej ne v naši dejavnosti, ki je B2B in kjer dolgoročna partnerstva temeljijo na medosebnih odnosih in zaupanju.

Kako vi ohranjate svoje možgane sveže in radovedne?

Nimam posebnega recepta. Že po naravi sem vedoželjen in na vsakem področju najdem nekaj novega, nek izziv, priložnost za dodatno znanje in širjenje obzorij.

Ste nočna ptica ali jutranji človek?

Pred leti sem bil bolj nočna ptica, danes sem pa v glavnem bolj jutranji tip. 

In s čim se najraje sprostite ter možgane postavite na 'off'?

Menim, da ni tako preprosto postaviti možganov na 'off', zato se s tem niti ne obremenjujem. To je postal moj slog življenja. Trudim pa se, da ob tem ne zanemarim družine, ki pri takem tempu običajno, hočeš nočeš, čuti določene posledice. Zelo pomembno je, da se tega zavedaš in skušaš to omejiti.

Kateri so največji izzivi, ki ste jih v podjetju presegli?

Po mojem mnenju izzivov ne moreš nikoli preseči. Zaključek pravih izzivov se ti neprenehoma izmika, zato pa se imenujejo izzivi. V zadnjih letih smo v družbi dosegli kar nekaj ciljev, ki so se zdeli nedosegljivi. Eden najpomembnejših je zagotovo razvojni preboj s celo vrsto infrastrukturnih projektov, ki bodo družbi zagotovili nadaljnji razvoj in rast. 

Kakšne cilje ste si zastavili letos?

Podal bom odgovor, ki zahteva malo razmisleka: poslovnih ciljev je veliko, osebni izziv pa je vse to uresničiti.

Kateri je najboljši karierni nasvet, kar ste jih kdaj prejeli?

Prejel sem ga že pred časom od svojega očeta: kot si boš postlal, tako boš spal, vse je odvisno od tebe samega.