ADMA

Delo na daljavo in tveganje za pojav mobinga

Izbruh epidemije covid-19 je takorekoč čez noč povzročil velike spremembe v načinu dela. Veliko delodajalcev je tako zaposlenim omogočilo delo od doma in ob tem spoznalo, da je ob podpori tehnologije možno zelo veliko stvari delati na daljavo, zato lahko pričakujemo, da se bo njegov obseg bistveno povečal. Prav zato je zdaj izjemno pomembno vzpostavljanje novih protokolov sodelovalne organizacijske kulture, ki bo zmanjševala tveganja za pojav mobinga pri delu na daljavo.