Finance

Davčni odtegljaj pri transakcijah s tujino

Poslovanje gospodarskih družb s tujino prinaša različne davčne vidike, ki se jih včasih podjetniki čisto premalo zavedajo in posledično – tudi zaradi nepoznavanja – družbe plačujejo davke tudi takrat, ko jih ne bi bilo treba. Največ takih dodatnih obdavčitev v praksi zaznavamo pri transakcijah s tujino in to v obe smeri: izplačila v tujino in prejeti dohodki iz tujine.