Odnosi

Coworking: Ste za delo v miru ali živite za energijo drugih?

Kaj bi odgovorili, če vas vprašam, zakaj radi sodelujete? Večina bi vas odgovorila, da sodelujete zaradi občutka pripadnosti in sprejetosti v skupino, saj smo družabna bitja, ki se ne morejo razvijati brez interakcije z drugimi ljudmi; občutka enakovrednosti in priznanja našega prispevka k skupnemu cilju ali dejavnosti; občutka sprejetosti in doseganja skupnega cilja, saj čutimo večje zadovoljstvo in motivacijo za delo, če ga opravljamo skupaj z drugimi ljudmi, ki imajo podobne cilje in vrednote; novih izkušenj, znanja in spretnosti, saj se lahko učimo drug od drugega; sprostitve in možnosti, da pozabimo na vsakodnevne skrbi.