Kariera

Bistvo je v izmenjavi in deljenju, ne v kopičenju

Danes veliko govorimo o sreči. Ta se ne skriva v posedovanju, ampak v delitvi. Vsi poznamo trenutke, ko smo še posebej srečni in veseli in jih želimo čim prej podeliti z drugimi. Zakaj? Ker s tem še povečamo njihovo moč. Žalost in skrbi postaneta manjša, če ju delimo z drugimi. Vse dobrine na tem svetu so nam dane z namenom, da jih delimo med seboj, ne da jih kopičimo. Tudi talent, znanje in veščine. Ko smo v nečem še posebej dobri, smo dolžni to prenašati naprej, za skupno dobro.