Ali veste, kdo vse je upravičen do odpravnine?

Zakonske podlage o določitvi in pravici do odpravnine so zapisane v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). ZDR-1 tako določa, da odpravnina pripada delavcem, katerih podlaga je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, in sicer zaradi poslovnih razlogov, prisilne poravnave, likvidacije družbe, nesposobnosti delavca in izredne odpovedi pogodbe.

Barbara Ivančič

Facebook

Foto: Fotolia

Od 1. aprila leta 2013 velja pravica do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe tudi za zaposlitev za določen čas, razen za primere nadomeščanja začasno odsotnega delavca, aktivne politike zaposlovanja, opravljanje javnega ali sezonskega dela oziroma sklenitve pogodbe za nedoločen čas z delavcem. Pravica do odpravnine pripada tudi delavcu, ki sam prekine pogodbo, in sicer samo v primeru, ko pride do poslabšanja delavčevih pravic, kot ga navaja določilo 111. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Novost