Finance

Ali veste, kdo vse je upravičen do odpravnine?

Zakonske podlage o določitvi in pravici do odpravnine so zapisane v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) ter Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). ZDR-1 tako določa, da odpravnina pripada delavcem, katerih podlaga je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, in sicer zaradi poslovnih razlogov, prisilne poravnave, likvidacije družbe, nesposobnosti delavca in izredne odpovedi pogodbe.