Odnosi

Ali veste, kakšna so pravila pozdravljanja in vikanja?

Na dan spregovorimo približno 30.000 besed: to so lahko pozdravi, vljudnostne fraze ali izrazi spoštovanja do drugih. Te besede pogosto lepšajo in blažijo medsebojne odnose.

Foto: Unsplash

Glas je način besednega sporočanja, s katerim dopolnjujemo vsebino besednih sporočil. Po njem spoznamo osebo, ne da bi jo videli, ugotovimo njeno starost, spol, razpoloženje, počutje. Glas lahko izraža samozavest, nervozo, žalost, veselje. Monotoni glasovi pa nas prej motijo, kot pomirijo. Večina svojega glasu na posnetkih ne prepozna in je začudena, ko ga prvič sliši. Zaradi vibriranja glasu v telesu slišimo svoj glas drugače. Melodija govora je način, kako glas dvigamo in spuščamo. Vključuje veliko informacij na vsebinski in odnosni ravni. Spremembe melodije govora so odvisne od vsebine. Ritem govora ima majhno sporočilno vrednost, toda nanj postanemo pozorni takoj, ko ni tak, kot pričakujemo.

Če smo pozorni na melodijo govora, lahko tudi po telefonu marsikaj izvemo, čeprav osebe ne vidimo. Ton in melodija govora pogosto povesta več, kot je nameraval povedati govorec. Pri hitrosti govora gre za to, ali je način govora hiter ali počasen v absolutnem smislu ali glede na običajno hitrost posameznikovega govorjenja.

V indoevropskih jezikih so ugotovili nihanje med 200 in 500 zlogi na minuto (govorjenje pod tema vrednostma ali nad njima je torej lahko izjemno počasno ali izjemno hitro). Približno 200 zlogov na minuto je dokaj počasno govorjenje, približno 350 zlogov na minuto povprečno hitro, približno 500 zlogov na minuto pa dokaj hitro. Francozi in Italijani v povprečju govorijo hitreje kot Nemci ali Slovenci. To je še posebej očitno pri sinhronizaciji filmov iz francoščine in italijanščine v nemščino, ko izvirni govor krepko zaostaja za tistim, ki bere prevod.

Pozdravljanje