Dogodki

Ali sploh veste, kakšna so primerna poslovna darila?

Organizatorji dogodkov svoje cilje na prireditvah uresničujejo tudi z materialnim gradivom, ki ga podarijo udeležencem. Na izobraževalnih dogodkih so to učna gradiva, torbice ali vrečke za imenske priponke itd., udeleženci poslovnih dogodkov pa lahko že kot vabilo na dogodek dobijo predmet, ki ima promocijske učinke in velja kot vstopnica. Na poslovnih dogodkih udeležencem skoraj vedno podarjajo tudi darila.

Foto: Fotolia

Na prvi pogled se predmeti na dogodku precej razlikujejo, toda v praksi imajo predmeti v zvezi z dogodkom več funkcij. Torbica za udeležence je v osnovi namenjena boljšemu doživetju na dogodku, toda lahko je tudi lepo in uporabno praktično darilo. Predmet, ki ga obiskovalci dobijo po pošti kot vstopnico na prireditev, je lahko tudi darilce. Skoraj vsem vrstam predmetov na dogodku (izjema je učno gradivo) je skupno tudi to, da imajo promocijski namen za organizacijo, ki jih podarja: dobra torbica razširja blagovno znamko organizacije, enako vlogo pa imajo tudi spominki z motivom festivala.

Industrija poslovnih daril ponuja vse od šivanke do slona

Antropološka narava se skozi zgodovino obdarovanja ni spremenila. Spreminja se samo praksa obdarovanja, na katero vplivajo splošni trendi in inovacije v družbi. Z vse večjo intenzivnostjo poslovnih odnosov se je obdarovanje količinsko in vsebinsko razmahnilo do neslutenih razsežnosti. Industrija poslovnih daril nam ponuja vse od šivanke do slona (in vmes celo vrsto predmetov ali storitev, tudi ilegalnih). Široka ponudba delo upravljavcev dogodkov prej oteži kot olajša. Vsaka ciljna skupina in vsak obdarovanec je namreč vedno posebna zgodba, darilo pa je treba izbrati glede na to, kaj mu bo všeč, koliko hočemo »zadolžiti« prejemnika in kaj bo v danem trenutku najbolj odmevalo tudi po dogodku.

Vse o darilih …

Tako kot dogodke lahko tudi darila različno razvrstimo. Poznamo delitve glede na izvor (darila, izdelana v Sloveniji ali tujini), vsebino (darila kot posamezni predmeti ali sestavljena iz več predmetov), vrednost (nižji, srednji, višji cenovni razred), prejemnike (individualna ali skupinska), namen itd. Po namenu jih lahko razdelimo v naslednje skupine:

Poslovna darila: so del poslovnega protokola oziroma bontona. Z njimi sooblikujemo in negujemo poslovne odnose. Izmenjujejo se ob poslovnih stikih, obletnicah organizacije ali ob kakšnih drugih dogodkih, povezanih z njimi. Poslovna darila lahko podarjamo tudi ob pomembnih osebnih obletnicah — to je del dobrega upravljanja odnosov s kupci (»costumer relations managements« ali CRM).