ADMA

Alenka Škraba: »poslovna podpora je rezultat sodelovanja, ki ga posameznik nikoli ne more doseči «

IZOBRAZBA: Diplomirana ekonomistka (VS)

DELOVNO MESTO: Vodja poslovne administracije / Poslovna asistentka

PODJETJE: BRINOX inženiring, d. o. o.

UDELEŽENKA KONGRESA ALI POSVETA ADMA: Da

Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali?

Sem Alenka Bajde, poročena Škraba. Od svojega rojstva živim v Ljubljani. Sem ponosna mati dveh odraslih otrok in babica trem vnukom. Vzporedno s šolanjem sem se aktivno ukvarjala s športom (atletika, košarka) in hodila v glasbeno šolo. Sem diplomirana ekonomistka (VS) z opravljenim strokovnim znanjem iz zavarovalništva in dovoljenjem za trženje enot investicijskih skladov. Glede na mojo strokovno izobrazbo smer poslovanje, delovne izkušnje, osebnostne lastnosti, opravljam svoje delovne obveznosti v podjetju BRINOX, enem vodilnih ponudnikov tehnoloških rešitev za farmacevtsko in prehrambeno industrijo v Evropi.

Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu in kaj vse obsega vaše delo?

V poslovno uspešnem, inovativnem, tržno usmerjenem in finančno stabilnem podjetju BRINOX sem zaposlena od 16. maja 2017. Moje delo obsega področje podpore menedžmentu v širšem smislu, ki zahteva nenehno razvijanje kompetenc, torej sklop znanja, veščin, sposobnosti, osebnostnih lastnosti in vrednot, motivacije, čustev. Položaj poslovne asistentke je osrednji položaj v podjetju; vodstveni (neuradno) in povezovalni. Na tem področju je potrebna velika mera samoiniciativnosti, intuicije, fleksibilnosti, zanesljivosti, splošne razgledanosti in odgovornosti.

Kakšna je po vašem mnenju dobra poslovna podpora?

Velikokrat je v domeni poslovne asistentke ključna in odgovorna odločitev, katere informacije sprejeti in/ali jih zadržati ter predati naprej: komu, na kakšen način, premisliti učinke tega.

Osebno gledam na podjetje kot na sistem, ki ga sestavljamo različni ljudje s posebnimi veščinami, znanji, izkušnjami, osebnostnimi lastnostmi, vrednotami, ki so razdeljeni v time in oddelke. Poznamo izrek »Sem gibanje, ko sem sama, toda sem sila, ko smo skupaj.«

Poslovna podpora je rezultat sodelovanja, ki ga posameznik nikoli ne more doseči. Medsebojno razumevanje in spoštovanje vpliva na odnose v podjetju ter na njegovo uspešnost. »Več potokov naredi reko.«