ADMA SE PREDSTAVI: Tina Trnovec

"Moraš se znati prilagajati spremembam, s pozitivnostjo sprejemati nove izzive in se znajti"

IME IN PRIIMEK: Tina Trnovec
IZOBRAZBA: dipl. upravna organizatorka
DELOVNO MESTO: tajnica
PODJETJE: Energetika Ljubljana, d. o. o.
Udeleženka kongresa ali posveta ADMA: Da

Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali?

Sem mama treh šoloobveznih nadobudnežev, ob katerih mi ni nikoli dolgčas. Na delovnem mestu opravljam delo tajnice v okviru sektorja proizvodnje in vzdrževanja. Rada spoznavam nove ljudi in pridobivam nove izkušnje.

Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu?

Leto in pol.

Zakaj ste se odločili postati poslovna sekretarka?

Po izobrazbi sem sicer dipl. upravna