Intervju

ADMA SE PREDSTAVI: »Na naloge gledam kot na izzive in ne težave«

IME IN PRIIMEK: Urška Škraba IZOBRAZBA: magistra politologije (VIII. stopnja) DELOVNO MESTO: Vodja službe za splošne zadeve in informatiko PODJETJE: Ministrstvo za okolje in prostor UDELEŽENKA KONGRESA ALI POSVETA ADMA: ADMA 21, Krmarimo k stabilnosti, 21. – 23. 6. 2021, Portorož

Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali?

Sem polna energije, optimistična, delovna, bistroumna, zavzeta in poštena do vseh sodelavcev.

Zaupajte nam kratek opis svoje karierne poti.

Svojo karierno pot sem začela na Ministrstvu za okolje in prostor kot pripravnica v Službi za evropske zadeve, po nekaj letih uspešnega dela sem nadaljevala delo v Sektorju za kohezijo kot namestnica vodje. Izzivi so me vodili v Službo za splošne zadeve in informatiko, kjer delo opravljam še danes.

Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu?

Na delovnem mestu Vodje službe za splošne zadeve in informatiko sem približno tri leta.

Ali bi lahko izpostavili osebo, mentorja, ki je pomembno vplival na vašo karierno pot, rast, in zakaj, oziroma, kako je vplival na vas?

Osebi, ki sta najbolj vplivali na mojo karierno pot in rast, sta moja starša. Hvaležna sem jima, ker sta vedno verjela vame, me podpirala in spodbujala pri šolanju in izbiri karierne poti. Sta moja vzornika, saj sta svoje delo vedno opravljala izjemno, odgovorno in z veliko motivacije, čemur sledim na svoji karierni poti tudi sama.

Kaj vse obsega vaše delo?

Moje delo obsega vodenje zaposlenih ter skrb za izvedbo nalog iz pristojnosti dela Službe za splošne zadeve in informatiko, pripravo zahtevnejših gradiv, urejanje stanja osnovnih sredstev, skrb za nemoteno tehnično delovanje ministrstva, izvedbo nalog, vezanih na vzdrževanje objektov, skrb za vozni park, pripravo proračuna in druge naloge po navodilih nadrejenih, aktivno pa sodelujem tudi v logistični ekipi predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Katere so glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri svojem delu, odkar ste na tem delovnem mestu?

Glede na prejšnje delo, ki sem ga opravljala, sem soočena z dnevnimi izzivi, raznolikimi nalogami, ki zahtevajo hiter odziv in dinamično delo.

Brez katerega tehnološkega pripomočka si ne znate več predstavljati dela?

Dela brez računalnika in mobilnega telefona si ne morem predstavljati.

Kako gledate na pomen izobraževanja za posameznika?

Menim, da je izobrazba pomemben del posameznikovega razvoja, poleg splošne razgledanosti in t. i. zdrave kmečke pameti.  

Kaj vas navdušuje in motivira?

Motivacijo črpam v dinamičnem delu, ki je polno izzivov.

Katere tuje jezike obvladate?

Tekoče govorim angleško, nemško in francosko.

Kaj je bil do zdaj vaš največji izziv na delovnem mestu in kako ste se spopadli z njim?

Nedvomno je bilo to prvo predsedovanje Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008, ki je bilo logistično zelo zahtevno. Na organizacijo dogodkov ministrstva sem se dobro pripravila, tako da je izvedba teh potekala gladko in brez zapletov.

Katere so prednosti in slabosti vašega dela?

Prednosti mojega dela so v raznolikosti dela in nalog, slabosti v obsežnosti teh nalog in kratkih rokih za izvedbo.

Če bi še enkrat izbirali svojo poklicno pot: bi se znova odločili za delo, ki ga opravljate, in zakaj?

Ne. Odločila bi se za drug poklic, in sicer poklic učiteljice.

Kako skrbite, da vam stres ne pride pod kožo?

Vsak delovni dan si določim prioritete, na naloge gledam kot na izzive in ne težave, vedno poskušam najti najbolj optimalno rešitev, in ko je konec delovnega dneva, službe »ne nosim domov«. Sicer pa menim, da se stresu ni mogoče popolnoma izogniti.

Kako se je v zadnjem letu izrednih razmer spremenil vaš način dela?

Več pozornosti je bilo namenjenih zajezitvi okužb s COVIDOM–19 na delovnem mestu, kar je obsegalo pripravo navodil in protokolov ter zagotavljanje ustrezne zaščitne opreme, razkuževanje in obveščanje.

Kaj počnete v prostem času?

Prosti čas preživljam na prostem, na svežem zraku, na sprehodih v naravi.

Katera je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali?

Psi.

Kje se vidite v prihodnjih petih letih?

O spremembi karierne poti še nisem podrobneje razmišljala, a ne izključujem možnosti o spremembi, če bi se mi ponudila primerna priložnost.