NA KONGRESU ADMA 2021 RAZGLASILI ZMAGOVALKO IZBORA ADMA ODLIČNOST LETA – NASLEDNICO NAGRADE TAJNICA LETA

Zmagovalka izbora ADMA odličnost leta 2021 je Manuela Repek iz Luke Koper d.d.

Na Kongresu ADMA 2021 v Portorožu, kjer se je tudi letos zbralo več kot 250 udeležencev s področja podpore menedžmentu, sta podjetje Planet GV d.o.o. in Zveza klubov poslovne odličnosti Slovenije na slavnostni podelitvi v torek, 22. junija, ob 15.30 uri razglasili zmagovalko izbora ADMA odličnost leta 2021! To je postala Manuela Repek, zaposlena v Luki Koper d.d..

Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje, s katerim želijo izpostaviti uspešne in perspektivne posameznike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne organizacije ter vse tiste, ki pomembno prispevajo k uspešnosti le-te.

Naziv Poslovna asistentka/Tajnica leta, ki je predhodnik sedanje nagrade, smo prvič podelili leta 1996. Od takrat do danes smo bili priča mnogim spremembam. Spreminjali so se nazivi delovnih mest, rasla je zahtevnost delovnih nalog in nabor znanja. Zato smo osvežili tudi izbor in v ospredje postavili delo in projekte, ki ga opravljajo zaposleni v podpori menedžmentu.

Prejemnica nagrade ADMA odličnost leta 2021 je Manuela Repek iz Luke Koper d.d..

Da je Manuela Repek steber pisarne uprave, se strinja tudi predsednik uprave Luke Koper, d.d., g. Dimitrij Zadel, ki jo je opisal z naslednjimi besedami:
»Naloge izvaja z veliko mero optimizma in dobre volje, kar mi tudi v trenutkih, ko se zdi, da nam »čas uhaja«, vliva pozitiven pristop. Z dobrim znanjem tujih jezikov, lahko pozitivni pristop prenese tudi na tuje poslovne partnerje, kar je zelo pomembno pri dogovarjanju srečanj, ki po vsebini niso vselej prijetna oz. je potrebno usklajevati termine srečanj. Zelo pomemben je namreč prvi stik, ki velikokrat zaznamuje tudi nadaljnji potek srečanj. To opazijo tudi poslovni partnerji, ki jo večkrat pohvalijo in si jo želijo spoznati, ko pridejo na obisk. Nanjo se lahko zanesem tudi v primeru »ad hoc« zadev in nikdar ji ni težko vložiti dodaten trud in čas za profesionalno izvedbo potrebnih aktivnosti, tudi izven običajnega delovnega časa. Potrebne evidence ima vedno ažurne in vzorno vodene. V veliko pomoč mi je tudi pri pisni korespondenci, saj z izkušnjami, ki si jih je nabrala pri svojem profesionalnem delu zelo hitro opazi in odpravi pomanjkljivosti in po potrebi ravno prav ublaži način korespondence, ki jo pripravijo strokovna področja in jih jaz podpisujem. Ravno tako se sproti izobražuje in pridobiva znanja, ki olajšajo delovanje v pisarni uprave tako z uporabo različnih orodij kot organizacijsko. S svojo pozitivnostjo in požrtvovalnostjo vpliva tudi na ostale sodelavce in lahko rečem, da je tudi vzor marsikateri sodelavki in sodelavcu. V mojem profesionalnem življenju sem imel mnogo koordinatorjev pisarn tako v Sloveniji kot v različnih državah in lahko zatrdim, da je Manuela najboljša sodelavka kar sem jih imel v taki vlogi.«

Ob prejemu nagrade je Manuela Repek povedala: »To je veliko, zelo veliko priznanje za moje delo v ozadju«. Njen recept za uspešen odnos med menedžerjem in njegovim poslovnim asistentom je v sodelovanju in zaupanju. Poslovni asistent mora biti pripravljen pokazati svojo namero za sodelovanje in si s tem pridobiti zaupanje nadrejenega.

V finale izbora ADMA odličnost leta 2021 sta se uvrstili še Judita Rigler, SG Guzelj d.o.o., Simplygood in Sara Zupančič, asistentka v vodstvu.