Kariera

9 načinov za povečanje veselja pri delu

»V življenju delamo le tri stvari: sedimo, stojimo, ležimo. Vse ostalo je le zgodba.« (Byron Katie). Če nas zgornje besede pospremijo v naslednje vrstice, pomeni, da je zgodba našega vsakdanjika lahko lepa ali težka, vesela ali žalostna, stresna ali sproščujoča. Zgodbo izbiramo sami. V naslednjih vrsticah boste našli devet nasvetov, kako v svojo vsakdanjo zgodbo vnesti še več veselja, da bo naše delo kakovostnejše, učinkovitejše in prijetnejše.

POMEN VESELJA ZA NAŠE ŽIVLJENJE

Veselje ima pozitiven vpliv na naše fizično telo, duševnost in našo okolico. Na ravni fizičnega telesa raziskave kažejo, da ljudje, ki so veseli, redkeje doživijo srčni infarkt, imajo boljši krvni tlak in nižji holesterol. Veselje izboljša naš imunski sistem, zmanjšuje stres, zmanjšuje bolečino in omogoča, da živimo dlje. Glede duševne komponente veselje omogoča višjo kakovost življenja, daje življenju polnost in vrednost. Veselje prispeva k zmanjšanju depresije in anksioznosti. Če pa pogledamo še odnose - veselje nam omogoča, da smo do soljudi prijaznejši in bolj empatični ter gradimo boljše in kakovostnejše odnose. Vsi ti dejavniki seveda pomembno prispevajo tudi h kakovosti dela, ki ga opravljamo, in kako doživljamo svoj vsakdan.

ODNOS DO RESNIČNOSTI DOLOČA NAŠE POČUTJE IN SKOZI TO NAŠE DELOVANJE

Veselje je stvar odnosa do resničnosti. Recimo, da v pisarni dela 30 ljudi in vsi opravljajo enake delovne naloge. Nekateri sodelavci delo opravljajo z navdušenjem, drugi sodelavci pasivno opravljajo svoje dnevne delovne naloge, tretji nergajo, nasprotujejo in se jezijo, četrti se v nekem trenutku odločijo in odidejo. Vsi udeleženi v tej situaciji so soočenji z enako resničnostjo, vendar se na to resničnost odzivajo drugače. Odziv na resničnost je odvisen od zavedanja posameznika. Skozi zavedanje ljudje dojemamo resničnost okoli sebe in se glede na zavedanje tudi odzivamo in vedemo. Zavedanje gradijo posameznikovi geni, v veliki meri pa tudi vse posameznikove življenjske izkušnje.

Veselje izboljša naš imunski sistem, zmanjšuje stres, zmanjšuje bolečino

in omogoča, da dlje živimo.

Če na primer opravljam določeno delo, moje zaznavanje pa je, da je delo zanimivo in navdihujoče, bo moje delovanje bolj verjetno proaktivno, najverjetneje bom podajal več idej, vnašal v delo več veselja. Lahko pa opravljam enako delo, moje zaznavanje je, da je delo dolgočasno, premalo plačano, težko. S tem pogledom bo moje delovanje po vsej verjetnosti negativno naravnano, najverjetneje manj produktivno. V prvem primeru se bom najverjetneje počutil izpolnjenega, polnega energije, v drugem primeru pa bom morda čutil zagrenjenost, jezo ali druga negativna čustva. Enaka resničnost, drugačen odziv.

Če povzamemo – resničnost ne opredeljuje našega počutja in delovanja. Mi, skozi svoje zavedanje in zaznavanje opredeljujemo doživljanje resničnosti in svoje vedenje. Tudi veselje, tako kot vsa druga čustva, je stvar zaznavanja. Če pa je stvar zaznavanja, pomeni, da lahko na veselje vplivamo, ga povečamo ali zmanjšamo z načinom videnja resničnosti in delovanja v resničnosti.

VESELJE KOT ZAVESTNA IN DISCIPLINIRAN AAKTIVNOST