Majski kongres ADMA 2018 - vabilo

Zgodovina

SKOZI ZGODOVINO:


REVIJA ADMA

Revija ADMA je maju 2015 prenovljena in obogatena naslednica revij Tajnica, Poslovna asistenca in PIA, ki so z vami že več kot dvajset let.

Revija ADMA je strokovna revija, namenjena vsem poslovnim asistentom, sekretarjem, vodjem pisarn in tajnicam oz. vsem, ki delujete na področju administracije in managementa.

 
Želimo, da revija ADMA postane vaša najboljša sodelavka, ki vam bo stala ob strani in vas navdihovala z nasveti in napotki za učinkovitejše in uspešnejše delo ter še boljše počutje na delovnem mestu. V vsaki številki vas bo seznanjala z aktualnimi tematikami in novostmi s področja administracije in managementa in vam pomagala pri izobraževanju in rasti na vaši karierni poti. Predstavljala bo zgodbe vaših kolegic iz Slovenije in tujine. Pri organizaciji poslovnih dogodkov vam bo stala ob strani s predlogi za nepozabna poslovna srečanja. Odgovarjala bo na vaša vprašanja in poiskala rešitve za izzive, s katerimi se srečujete pri delu. Spremljala vas bo na različnih poslovnih in zasebnih  potovanjih. Pomagala vam bo, ko boste v dvomih glede poslovnega bontona pri mizi, na sestanku ali pri izbiri oblačil in make-upa. Prav tako bo poskrbela, da ne pozabite, da je »zdrav duh v zdravem telesu« pogoj za večje zadovoljstvo in uspeh na delovnem mestu.

Strokovni članki, konkretni odgovori na vaša vprašanja in ostala zanimiva vsebina so le nekateri od razlogov, zakaj postati redni bralec nove revije ADMA.  Ker je stalno izobraževanje nujen pogoj za osebno in strokovno rast ter razvoj, bomo vsem naročnikom revije ADMA omogočili posebne ugodnosti za različna izobraževanja.

Revija ADMA je namenjena prav vam, zato bomo hvaležni prav vsakega vašega predloga in komentarja, s katerimi bomo lahko revijo naredili še uporabnejšo in prijetnejšo. Pišite nam na elektronski naslov revija@adma.siPia

Kam izginjajo tajnice, poslovne sekretarke in asistentke? Že nekaj časa ugotavljamo – statični podatki pa to potrjujejo – da ta pisarniška delovna mesta izginjajo. Koliko novoustanovljenih malih podjetij ima zaposleno poslovno asistentko? Zelo malo. Po predvidevanjih ameriškega urada za delo naj bi potrebe po administrativnih delovnih mestih naraščale počasneje od povprečne rasti števila delovnih mest. Do leta 2018 naj bi nadpovprečno hitro naraščalo le število administrativnih delovnih mest v medicini in v zakonodajnih službah ter potrebe po asistentkah in vodjah pisarn z odgovornejšimi ter pestrejšimi nalogami.

Razmere na trgu in na trgu dela močno vplivajo tudi na poklice, na nazive delovnih mest in na delovne naloge zaposlenih. O čem govorimo? V nedavni raziskavi med zaposlenimi na delovnih mestih tajnica, poslovni sekretar in asistentka ter med kadrovskimi agencijami smo ugotovili, da upada povpraševanje po klasičnih administrativnih poklicih. Če na teh delovnih mestih zaposlujejo, pa iščejo univerzitetno izobraženo osebo, ki je odlična pogajalka, ima nadpovprečne organizacijske in vodstvene sposobnosti, obvladujejo področja financ in administracije, človeških virov, vodenja, nabave, poznavanja zakonodaje … Pet strokovnjakov v eni osebi, torej.

Kdo si v tem vrtincu visokih pričakovanj in večnega hitenja z delovnimi obveznostmi ne želi svetovalke, ki bi jo lahko vprašali za nasvet, za koristno informacijo, za uporaben podatek?

Da bi se prilagodili potrebam zaposlenih v pisarnah – ti so sami svoje tajnice ali pa asistenti drugim sodelavcem in šefom – smo v Planetu GV razvili nov spletni portal Pia. Na naročniškem portalu na www.pia-gv.si vsak dan opozarja na pomembne datume, informira o ključnih novostih, ki se nanašajo na asistentsko delo in vodenje pisarne (nova zakonodaja, ključna vprašanja o kadrovskih zadevah, ustrezno in učinkovito arhiviranje, jezikovne zadrege v slovenščini in v tujih jezikih, knjigovodske dileme, računalniške rešitve in še bi lahko naštevali). Za specifične dileme in težave pa poišče strokovnjaka, ki odgovori na vprašanje,
    
Portal Pia na enem samem mestu zagotavlja ključne aktualne, uporabne, strokovne in zanesljive informacije za učinkovito vodenje pisarne. Pisarne so namreč ključni centri zbiranja in selekcije pravih informacij za nadrejene in sodelavce. To je ključno, da ste korak pred konkurenco, da proaktivno iščete prave rešitve in odgovore, da se na tej osnovi pravilno odločate ter da s tem optimizirate delo, prihranite čas in ste hitro odzivni.

Pia na www.pia-gv.si.

januar 2013

 Revija Moja tajnica je zdaj Poslovna asistenca


Iz stanovske revije, ki je na trgu že 15. leto, je revija Moja tajnica prerasla v poljudno-strokovno revijo za osebno in poslovno odličnost. Od maja 2007 izhaja z novim aktualnim imenom Poslovna asistenca.

»Ne, revija (Moja) Tajnica pa ni zame. Jaz sem vendar poslovna sekretarka, vodja nabavne službe, organizator izobraževanja…«. To so bili vse pogostejši odgovori tistih, ki so v zadnjih letih prvič dobil v roke našo revijo. A ko so jo odprli, so bili presenečeni nad vsebino.

V njej je namreč vsak mesec mogoče najti številne uporabne vsebine, ki jih zaposleni v srednjem managementu v gospodarstvu in javni, državni upravi potrebujemo vsak dan pri svojem delu in jih v taki poljudno-strokovni, strnjeni obliki v drugih medijih ni. Gre za teme o poslovni korespondenci v slovenskem in tujem jeziku, o protokolu, uporabni informatiki, trženju, retoriki, kadrovanju in računovodenju, o pravnih in upravnih dilemah … Ker je življenje preplet poklicnega in zasebnega, pa vsak mesec poskrbimo tudi za bolj sproščujoče in navdihujoče teme.

Revija (Moja) Tajnica je tako z vsebino že zdavnaj prerasla svoje ime. Naša najnovejša raziskava, ki smo jo pripravili v podjetju Planet GV,  je pokazala, da tudi število zaposlenih z nazivom tajnica močno upada in med administrativnimi poklici predstavlja le še slabo tretjino. Pospešeno pa raste delež poslovnih sekretark, poslovnih asistentov, asistentov direktorja, vodij pisarn in podobnih nazivov.

Z novim imenom ter nespremenjeno odlično in uporabno vsebino ima revija Poslovna asistenca odličen tržni potencial. Osebna in poslovna odličnost je cilj vsakega zaposlenega, ki si želi napredovati na vseh področjih svojega življenja.

Petra ILAR, odgovorna urednica revije Poslovna asistenca

marec 2008
Sožitje za razvoj stroke in prijateljstva, ki rojeva bogate sadove

Odlično sodelovanje med podjetjem Planet GV, revijo Moja tajnica s prilogo Poslovna asistenca in Zvezo klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije se bliža 15. obletnici.

Čeprav je od leta 1993, ko je tedanje podjetje Gospodarski vestnik (oddelek Založba) organiziralo prve Dneve strokovnega izpopolnjevanja tajnic Slovenije, minilo celih 13 let, se nam zdi, kot da bi bilo včeraj. V vseh letih, ki so sledila, se je ideja o druženju, izobraževanju in povezovanju slovenskih tajnic razraščala in nadgrajevala.

Leta 1994 sta srečanje pripravila že dva soorganizatorja: Gospodarski vestnik z revijo Tajnica, ki je začela izhajati pod njenim okriljem in jo je urejala dolgoletna urednica Mojca Apih Lamovec, ter novoustanovljena Zveza klubov tajnic Slovenije (ZKTS). Leto kasneje smo pripravili tudi prvi jesenski posvet Kaj mora vedeti dobra tajnica.   

Na pobudo revije Tajnica smo leta 1996 začeli izbirati tajnico leta, dve leti kasneje pa 21. maj razglasili za dan tajnic Slovenije. Od leta 2001 smo organizatorji največjega in najpomembnejšega stanovskega dogodka trije: podjetje GV Izobraževanje (z reorganizacijo je postalo eno od hčerinskih podjetij Skupine Gospodarski vestnik in se leta 2005 osamosvojilo, letos pa preimenovalo v Planet GV), revija Tajnica in ZKTS.
Tako GV Izobraževanje kot strokovna revija Tajnica sta od vsega začetka spodbujala ustanavljanje regijskih klubov in s poročanjem o njihovem delu veliko prispevala k ustvarjanju homogene skupine tajnic in poslovnih sekretarjev. To je še danes ena naših prednostnih nalog.

Ker so Dnevi strokovnega izpopolnjevanja tajnic Slovenije počasi preraščali svoje prvotne okvire, smo dogodek leta 2004 preimenovani v Kongres tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije.

Delo tajnic in poslovnih sekretarjev se vse bolj specializira v sklopu dejavnosti, iz katerih prihajajo podjetja in organizacije. Zato smo v letu 2005 pripravili še dva specializirana strokovna posveta, ki sta postala tradicionalna: februarja Šolsko tajnico in decembra Poslovno asistenco v zdravstvu. Pripravljamo pa tudi Dneve strokovnih sodelavcev policije, sodstva in tožilstva.

Zadnji dve leti sta polni sprememb, ki so pomembno vplivale na revijo Tajnica, niso pa oslabile dolgoletnega odličnega sodelovanja med vsemi tremi partnerji:
-    spomladi 2005 je revija Tajnica prešla v last Časnika Finance;
-    zaradi upokojitve je Mojca Apih Lamovec uredništvo predala Petri Ilar;
-    v začetku leta 2006 je revija dobila novo urednico, se preimenovala v Mojo tajnico in zamenjala zunanjo in notranjo podobo;
-    na trg je marca 2006 prišla konkurenčna strokovna revija Poslovna asistenca, ki jo je izdajalo podjetje Planet GV;
-    junija 2006 je podjetje Planet GV kupilo Mojo tajnico in jo združilo s Poslovno asistenco v revijo Moja tajnica s prilogo Poslovna asistenca.

Revija Moja tajnica je tako prišla v prave roke in se odlično dopolnjuje z izobraževalnimi dogodki podjetja Planet GV. Razvija se v pravo smer in uresničuje načrtovano strategijo: bralcu dati tako vsebino, da bo z njeno pomočjo uspešno in učinkovito obvladoval številne naloge in izzive sodobnega poslovnega okolja in gradil svojo poslovno odličnost – ne glede na to, ali prihaja iz gospodarstva ali javne uprave.

Dr. Daniela Brečko, direktorica podjetja Planet GV,
Petra Ilar, urednica revije Poslovna asistenca

Ljubljana, 2006
Revija Tajnica, strokovna, izobraževalna, stanovska revija za vse, ki delajo v pisarni

Gospodarski vestnik je leta 1993 prvič organiziral dneve strokovnega izpopolnjevanja tajnic v Portorožu. Pokazala se je tudi potreba po stanovskem druženju in strokovnem glasilu. Leta 1994 je pri založbi Gospodarskega vestnika začela izhajati revija Tajnica, sprva 4-krat na leto, kasneje pa je postala mesečnik. Njena odgovorna urednica je bila Mojca Apih Lamovec. Tajnico bere več kot 12.000 bralk, naročniki pa so predvsem podjetja, v katerih en izvod prebere do pet ljudi in celo več. Po podatkih raziskave Mediana Tajnico bere tudi vsak deseti slovenski direktor.

Revija Tajnica je soorganizatorka tekmovanja za izbor tajnice leta in pobudnica za uveljavitev 21. maja kot dneva tajnic Slovenije.

Revija Tajnica je zanesljiva pot do novega znanja in strokovnega izpopolnjevanja:
- obravnava številna področja dela v pisarni, njegovo organizacijo in racionalizacijo,
- predstavlja tehnične novosti, računalniške programe in sodobno pisarniško opremo,
- s številnimi primeri opozarja na lepo in pravilno slovenščino,
- obdeluje teme iz poslovne angleščine, nemščine in italijanščine,
- obravnava aktualna vprašanja s področja delovnih razmerij,
- predstavlja izkušnje tajnic (tudi iz tujine),
- se posveča medosebnim odnosom, poslovni etiki in poslovnemu protokolu,
- obvešča o možnostih rednega in dodatnega izobraževanja,
- kot stanovsko glasilo poroča o delu Zveze klubov tajnic Slovenije in območnih klubov ter o Evropskem združenju poslovnih sekretark (European Management Assistants),
- svetuje o modi in negi,
- odgovarja na konkretna pravna, jezikovna, zdravstvena in psihološka vprašanja bralk.

Mojca Apih Lamovec, odgovorna urednica revije Tajnica

Ljubljana, 2002