Majski kongres ADMA 2018 - vabilo

PRAVO IN FINANCE Objavljeno: 04.10.2016

Andreja Kelhar Horvat Ocena, ki odpira vrata do novih poslov v tujini

Ocena, ki odpira vrata do novih poslov v tujini

Sklepanje poslov na podlagi zaupanja je lahko zelo tvegano. Z bonitetno oceno AJPES se lahko izognete poslovanju s slabim poslovnim partnerjem.
Poznavanje bonitetnih ocen in drugih ažurnih informacij omogoča podjetjem pravočasen odziv na težave, ki se pokažejo v poslovanju njihovih kupcev, dobaviteljev, konkurentov. Zato zaupajte le najbolj izkušenim analitikom, dodelani metodologiji za presojanje in zanesljivim virom informacij, ki jih ponuja AJPES.

Bonitetne ocene AJPES razkrivajo kreditno tveganje oziroma verjetnost, da bo podjetje v enem letu po izdelavi računovodskih izkazov zapadlo v insolventni postopek (začetek stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije). Na bonitetni lestvici od SB1 do SB10 je SB1 najboljša bonitetna ocena, SB10 pa najslabša. Višja kot je številka, višje je torej tveganje.

Preverjajte bonitetne ocene in ostanite na varnem
Zakaj? Čeprav se je naraščanje števila insolventnih postopkov nekoliko umirilo, je veliko podjetij še vedno visoko zadolženih. Redno preverjanje bonitetnih ocen poslovnih partnerjev je nuja, ki zagotavlja varno poslovanje in omogoča boljše poslovne odločitve.
Kdaj? Bonitetne ocene so nepogrešljive v postopkih javnega naročanja in pri presoji ekonomsko-finančnega položaja partnerjev, hkrati pa dobra ocena odpira vrata do novih poslov doma in v tujini.
Kdo? Najpogosteje bonitetne ocene uporabljajo lastniki podjetij in vlagatelji, posojilodajalci, dobavitelji, strateški kupci in državni organi, vse pogosteje pa podjetja pregledujejo bonitetne informacije svojih konkurentov.

Kaj mora vsebovati dobro bonitetno poročilo?
Po besedah Andreje Kelhar Horvat, vodje Sektorja za bonitetne in druge tržne storitve, mora dobro bonitetno poročilo ponuditi celovit in izčrpen pregled nad poslovanjem podjetja: bonitetno oceno s pojasnili vseh medletnih sprememb, bilančne podatke za več let, ažurne registrske podatke, trende in primerjave s poslovanjem drugih podjetij v dejavnosti, obseg prejemkov in izdatkov na transakcijskih računih ter blokade transakcijskih računov.

Dnevno osveževanje ocen
Osnova za pripis bonitetne ocene so podatki iz računovodskih izkazov. Ocene med letom v AJPES dnevno osvežujemo z upoštevanjem insolventnih dogodkov, podatkov in informacij iz revidiranih poročil ter revizorjevih mnenj, podatkov o plačilni sposobnosti in drugih informacij o poslovanju podjetja.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti morebitnemu poslabšanju trenutne ocene za razred ali več na bonitetni lestvici. Pravočasna zaznava takega poslabšanja vas lahko obvaruje pred neplačanimi terjatvami in drugimi težavami.

Vas zanima, kako kotirate na tujih trgih?
Bonitetne ocene SB so neposredno vzporejene z ocenami mednarodno uveljavljenih bonitetnih hiš Moody's, Standard & Poor's in Fitch in jih lahko posredno primerjate tudi z ocenami drugih bonitetnih agencij, če te zagotavljajo vzporejanje z eno izmed navedenih.

Bonitetne ocene AJPES uživajo visoko mero zaupanja
Za pripis bonitetnih ocen AJPES uporablja model S.BON AJPES, ki izpolnjuje vse mednarodne standarde, veljavne za bonitetne agencije, ter upošteva zahteve Evropske uredbe in baselskega sporazuma. AJPES pri ocenjevanju upošteva načela objektivnosti, neodvisnosti, kredibilnosti in transparentnosti uporabljene metodologije, ki je tudi javno objavljena na spletni strani www.ajpes.si.
Ocenjevanje poteka pod enakimi pogoji za vsa slovenska podjetja. Usposobljeni analitiki in dolgoletna tradicija bonitetnega delovanja ter uporaba podatkov iz primarnih virov omogočajo zgodnje zaznavanje sprememb pri poslovanju ocenjevanih podjetij, zato bonitetne ocene pri naročnikih uživajo visoko mero zaupanja.

 

OCENI ČLANEK

Bodi prvi in oceni članek!

POVEJ SVOJE MNENJE

Bodite prvi in dodajte svoje mnenje